ZŠ Lysá nad Labem

Kroužek 3D tisku na ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Vojtěch Šenkýř

Přes 20 let učím na ZŠ předmět Informatika. Grafikou a 3D tiskem se zabývám již dlouhou dobu. Postupně jsem si doma postavil RepRap 3D tiskárnu. Pro zpestření výuky jsem přinesl několik vytištěných modelů na ukázku a také jsem připravil a vytiskl několik pomůcek k výuce matematiky a fyziky pro kolegy.

Žáky to velice zaujalo a projevili zájem naučit se modely připravit a vytisknout. To bylo impulzem pro myšlenku zrealizovat kroužek 3D tisku.

Pro nový školní rok 2015/2016 jsme se rozhodli s vedením školy nabídnout žákům kroužek 3D tisku. V září jsme zakoupili stavebnici 3D tiskárny PRUSA i3, která vybavením a parametry nejvíce odpovídala potřebám školy.

Kroužek byl zahájen od října 2015. Na kroužek se přihlásilo velké množství žáků 7. až 9. ročníků. Žáci pod vedením pedagoga postupně sestavili a oživili tiskárnu v průběhu října a listopadu. Stavba šla poměrně pomalu, jelikož kroužek je pouze jednou týdně 2 hodiny. Koncem listopadu jsme provedli první kalibrační a zkušební tisky. Tiskárna také posloužila k tisku mincí pro akci „Bedřichování“.

Postupně se žáci seznamují s provozem a údržbou tiskárny a zároveň se učí vytvářet vlastní 3D modely pro tisk. K modelování 3D objektů používáme free online CAD editor TinkerCAD. Jako první 3D model, který zvládli všichni vytvořit a postupně si vytisknout, byla hrací kostka. Těší nás, že žáky práce s tiskárnou velice zaujala a někteří s nadšením vytvářejí 3D modely i doma.