Historie změn firmware

v3.5.1 MK3 (19. prosince 2018)

 • Patch release
 • Button click fix
 • M220 speed factor
 • Z-levelling fix
 • Pause print -> stop print fix

v3.5.1 MK2.5 (19. prosince 2018)

 • Patch release
 • Button click fix
 • M220 speed factor
 • Pause print -> stop print fix

v3.5.1 (1.0.3) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (19. prosince 2018)

Printer firmware update (3.5.1)

 • Patch release
 • Button click fix
 • M220 speed factor
 • Z-levelling fix (MK3 only)
 • Pause print -> stop print fix

MMU2 Unit firmware update (v1.0.3)

 • Power panic support
 • Smarter operation
 • Faster Individual Filament Calibration

v3.5.0 (1.0.3) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (18. prosince 2018)

MMU2 Unit firmware update (v1.0.3)

 • Power panic support
 • Smarter operation
 • Faster Individual Filament Calibration

v3.5.0 (v1.0.2) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (22. listopadu 2018)

 • Všechny změny popsané v seznamu pro v3.0.5 (viz výše)
 • Vylepšení spojená s MMU2.0:
  • Vylepšený tisk v single material režimu (nové Tx, Tc kódy a oprava T?)
  • Přidána možnost Zavést do trysky
  • Vylepšená správa odezvy: možnost předehřevu trysky
  • Opravena Kalibrace první vrstvy / Průvodce
  • Filament senzor (opravena závislost na optickém senzoru)
  • Motor extruderu vypnutý během provádění T-kódu (jen MK3)
  • Vylepšené menu SpojCívky
  • Výměna filamentu (M600): vylepšená synchronizace oznámení

v3.5.0 MK2.5 (22. listopadu 2018)

 • Rychlejší zavádění filamentu
 • Vylepšení Zastavení tisku a chování Předehřevu při chybě
 • Minimální teplota trysky změněna na 175 °C ve všech variantách
 • Opravena chyba zobrazení zbývajícího času > 100 h
 • Vylepšený Průvodce pro sestavené tiskárny
 • Změna filamentu (M600): více místa pro otevření idleru
 • Přidána podpora Francouzštiny
 • Další obecná vylepšení

v3.5.0 MK3 (22. listopadu 2018)

 • Rychlejší zavádění filamentu
 • Vylepšení Zastavení tisku a chování Předehřevu při chybě
 • Minimální teplota trysky změněna na 175 °C ve všech variantách
 • Opravena chyba zobrazení zbývajícího času > 100 h
 • Vylepšený Průvodce pro sestavené tiskárny
 • Změna filamentu (M600): více místa pro otevření idleru
 • Monitoring napětí podložky
 • Podpora standardních G-codů pro nastavení TMC
 • Crash detekce -> opraven bug při zastavení tisku
 • Přidána podpora Francouzštiny
 • Další obecná vylepšení

v3.4.2 (V1.0.2) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (20. října 2018)

Tato verze firmwaru je určena specificky pro uživatele, kteří používají MK2.5 s MMU2. Pokud nepoužíváte MMU2 nebo pokud máte MMU2 připojené k MK3, není nutné na tuto verzi upgragovat.

 • MK2.5 + MMU2 redukce hluku - Pro správné chování je nutné upgradovat firmware MMU2 desky na verzi 1.0.2 nebo vyšší. Návod je přiložen ve formě PDF.
 • MK2.5 + MMU2 automatická iniciace - MK2.5 nebyla schopna automaticky detekovat MMU2 po zapnutí tiskárny. Tato chyba byla opravena.

v3.4.1 (v1.0.1) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (12. října 2018)

 • Nový firmware k MMU2 desce v1.0.1
 • Opravena detekce konce filamentu
 • Chyba ve Stealth módu (projevovala se pomalými pohyby osy Z) opravena
 • Zpráva "Senzor nerozpoznal filament. Vypnout?" byla dočasně odstraněna - tato funkce měla tendenci být příliš citlivou a nespolehlivou. Pracujeme na jejím vylepšení.
 • Opraveny statistiky během aktivního tisku
 • Opraven problém s varováním OctoPrintu "Printer reset detected".

v3.4.1 MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (4. října 2018)

 • Opravena detekce konce filamentu
 • Chyba ve Stealth módu (projevovala se pomalými pohyby osy Z) opravena
 • Zpráva "Senzor nerozpoznal filament. Vypnout?" byla dočasně odstraněna - tato funkce měla tendenci být příliš citlivou a nespolehlivou. Pracujeme na jejím vylepšení.
 • Opraveny statistiky během aktivního tisku
 • Opraven problém s varováním OctoPrintu "Printer reset detected".

v3.4.1 MK2.5 (4. října 2018)

 • Opravena detekce konce filamentu
 • Chyba ve Silent módu (projevovala se pomalými pohyby osy Z) opravena
 • Zpráva "Senzor nerozpoznal filament. Vypnout?" byla dočasně odstraněna - tato funkce měla tendenci být příliš citlivou a nespolehlivou. Pracujeme na jejím vylepšení.
 • Opraveny statistiky během aktivního tisku
 • Opraven problém s varováním OctoPrintu "Printer reset detected".

v3.4.1 MK3 (4. října 2018)

 • Opravena detekce konce filamentu
 • Chyba ve Stealth módu (projevovala se pomalými pohyby osy Z) opravena
 • Zpráva "Senzor nerozpoznal filament. Vypnout?" byla dočasně odstraněna - tato funkce měla tendenci být příliš citlivou a nespolehlivou. Pracujeme na jejím vylepšení.
 • Opraveny statistiky během aktivního tisku
 • Opraven problém s varováním OctoPrintu "Printer reset detected".

v3.4.0 MK3 (12. září 2018)

 • Podpora Multi Material Upgrade 2.0
 • Nový filament sensor engine 2.0
 • Vylepšená ochrana proti výpadku proudu
 • Nastavitelná hlasitost akustických upozornění
 • Upravené limity akcelerace a posuvu filamentu v extruderu
 • Zobrazení stavu sondy P.I.N.D.A. v menu
 • Oprava zobrazení zbývajícího času tisku

v3.4.0 MK2.5 (12. září 2018)

 • Podpora Multi Material Upgrade 2.0
 • Nový filament sensor engine 2.0
 • Nastavitelná hlasitost akustických upozornění
 • Oprava zobrazení zbývajícího času tisku

v3.4.0 MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (12. září 2018)

 • Podpora Multi Material Upgrade 2.0
 • Nový filament sensor engine 2.0
 • Vylepšená ochrana proti výpadku proudu
 • Nastavitelná hlasitost akustických upozornění
 • Upravené limity akcelerace a posuvu filamentu v extruderu
 • Zobrazení stavu sondy P.I.N.D.A. v menu
 • Oprava zobrazení zbývajícího času tisku

v3.4.0 RC2 MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (30. srpna 2018)

 • Úvodní vydání pro MMU 2.0

v3.3.1 MK2.5 (16. července 2018)

 • Oprava statistik spotřebovaného filamentu
 • Opravena chyba v příkazu G28 (auto home), která způsobovala nežádoucí spuštění Mesh bed levelingu po provedení teplotní kalibrace a občasné komunikační timeouty
 • Vylepšené zavádění filamentu (pokud je osa Z v okamžiku spuštění zavádění filamentu níže než na úrovni 20 mm, tiskárna automaticky zvýší její pozici tak, aby zajistila dostatek místa na vyčištění trysky)
 • Oprava funkcí úvodního nastavení

v3.3.1 MK3 (16. července 2018)

 • Oprava statistik spotřebovaného filamentu
 • Opravena chyba v příkazu G28 (auto home), která způsobovala nežádoucí spuštění Mesh bed levelingu po provedení teplotní kalibrace a občasné komunikační timeouty
 • Vylepšené zavádění filamentu (pokud je osa Z v okamžiku spuštění zavádění filamentu níže než na úrovni 20 mm, tiskárna automaticky zvýší její pozici tak, aby zajistila dostatek místa na vyčištění trysky)
 • Oprava funkcí úvodního nastavení

v3.3.0 MK3 (2. července 2018)

 • Limit na rychlé opakování detekce nárazu
 • Vylepšení a řešení bugů detekce nárazu a detekce konce filamentu (obzvláště při tisku přes Octoprint a USB)
 • Oprava chybných pohybů během ukončování tisku
 • Podpora několika nových jazyků (vedle češtiny i italština, němčina, polština a španělština) - abyste viděli možnost přepnutí jazyka, je nutné updatovat firmware přes Slic3r PE 1.40.1-beta nebo vyšší!
 • Příkaz M86 pro nastavení nebo vypnutí automatického vypnutí předehřevu (safety timer)
 • Vylepšená teplotní kalibrace
 • Oprava funkce Power panic (detekce výpadku napájení)
 • Podpora zobrazení odhadu zbývajícího času tisku

v3.3.0 MK2.5 (2. července 2018)

 • Vylepšení a řešení bugů detekce nárazu a detekce konce filamentu (obzvláště při tisku přes Octoprint a USB)
 • Oprava chybných pohybů během ukončování tisku
 • Nové jazykové varianty (pro češtinu, italštinu, němčinu, španělštinu a polštinu) - angličtina je ve implementována ve všech variantách
 • Příkaz M86 pro nastavení nebo vypnutí automatického vypnutí předehřevu (safety timer)
 • Vylepšená teplotní kalibrace
 • Podpora zobrazení odhadu zbývajícího času tisku

v3.2.1 MK3 (18. května 2018)

 • Opravné vydání (kompletní seznam novinek z předchozí verze najdete v seznamu změn v3.2.0
 • Oprava Původce a funkce Doladění Z
 • Vylepšena XYZ kalibrace

v3.2.1 MK2.5 (18. května 2018)

 • Opravné vydání (kompletní seznam novinek z předchozí verze najdete v seznamu změn v3.2.0
 • Oprava Původce a funkce Doladění Z
 • Vylepšena XYZ kalibrace

v3.2.0 MK3 (10. května 2018)

 • Linear advance je zpět!
 • Nová XYZ kalibrace
 • Vylepšená funkčnost senzoru filamentu
 • Bezpečnostní časový spínač
 • G-cody pro nastavení teplotní korekce
 • Korekce linearity extruderu
 • Stealth mód pro osu Z
 • Kalibrace osy Z / Mesh bed leveling: aktivní stall guard (nouzové zastavení kalibrace ve chvíli, kdy se tryska dotkne podložky dříve, než sepne sonda P.I.N.D.A.)
 • Vylepšená teplotní kalibrace

v3.2.0 MK2.5 (10. května 2018)

 • Linear advance je zpět!
 • Vylepšená funkčnost senzoru filamentu
 • Bezpečnostní časový spínač
 • G-cody pro nastavení teplotní korekce
 • Podpora pro Rambo 1.0
 • Vylepšená teplotní kalibrace

v3.1.4 MK2.5 (10. dubna 2018)

 • Spolehlivější a rychlejší XYZ kalibrace.
 • Algoritmus hledání měřících bodů byl vylepšen tak, aby potlačil „falešné cíle“, jejichž detekci způsoboval zahřátý meandr blízko měřícího bodu.

v3.1.3 MK3 (8. března 2018)

 • Méně citlivý Selftest
 • Oprava nastavení průtoku v LCD menu a vyladění hodnoty průtoku.

v3.1.0 MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (12. listopadu 2017)

 • Linear Advance
 • Průvodce – Wizard
 • Lepší podpora OctoPrint
 • Řazení souborů na SD kartě podle jména nebo data
 • Kontrola kompletnosti .gcode souborů
 • Integrovana V2 kalibrace
 • Auto power mód
 • XYZ kalibracni detaily jsou vypisovány přesněji
 • Přidána kontrola funkčního termistoru v PID kalibraci
 • M220: Speed factor
 • Uložení E steps per mm do EEPROM opraveno
 • Vylepšeno scrollovaní dlouhých jmen .gcode souborů
 • Více o tomto zásadním updatu najdete na josefprusa.cz
 • Pozor, máme reportovanou chybu, která se projevuje při využití Repetier serveru. Prosíme, počkejte s jeho používáním na další verzi, kterou už chystáme.

v3.0.12 MK1 (23. června 2017)

 • Vylepšená XYZ kalibrace
 • Výsledky XYZ kalibrace jsou nyní dostupne v menu Podpory
 • Opraven selftest
 • Vylepšené vysunutí struny
 • Multi Material
 • Při přerušení tisku se tiskárny zeptá, které struny vysunout
 • Přidán „T?“ gcode, při kterém se tiskárna zeptá, který extruder použít pro jednomateriálový tisk
 • Přidána podpora MK1

Starší verze