v4.3.3 MINI & MINI+ (15. října 2021)

 • Support for custom extruders
 • Thermal regulation for custom extruders
 • Extended print statistics
 • Nozzle pressurizing improved
 • Translations updated
 • BSOD caused by a broken thermistor fixed
 • Print timer fixed

v1.6.3 SL1 & SL1S SPEED (8. září 2021)

This release includes two changes in the user interface and several bug fixes for the SL1 and SL1S:

 • Preprint workflow changed
 • Print profile selection added to PrusaLink

See full release log for more details.

v1.6.3 SL1 & SL1S SPEED (8. září 2021)

Tato verze obsahuje dvě změny v uživatelském rozhraní a několik oprav:

 • Změněn pracovní postup předtiskové přípravy
 • Výběr tiskového profilu přidán do PrusaLinku

v1.6.2 SL1 & SL1S SPEED (25. srpna 2021)

Hotfix pro firmware 1.6.1 kompatibilní s SL1 a SL1S:

 • Opraven reset do továrního nastavení

Více informací se dozvíte v poznámkách k vydání.

v1.6.1 SL1 & SL1S SPEED (18. srpna 2021)

Tento firmware je kompatibilní s tiskárnami SL1 i SL1S SPEED (tiskárnu rozezná automaticky). Tento firmware je nezbytný pro upgrade z SL1 na SL1S.

 • Nový ovladač tiskového displeje
 • Podpora pro diakritiku v názvech souborů
 • Vylepšený čítač displeje
 • Vylepšení týkající se PrusaLinku
 • Předtiskové kontroly
 • Větší úložiště pro uživatelské tisky
 • Další vylepšení a opravy chyb

v4.3.2 MINI & MINI+ (9. srpna 2021)

 • Aktualizované USB ovladače
 • Aktualizovaná knihovna Newlib
 • Aktualizovaná knihovna FatFs
 • Ukládání výsledků selftestu
 • Další opravy chyb

v3.1.0 CW1 & CW1S (20. července 2021)

 • Podpora pro CW1S
 • Zvýšení teploty sušení (CW1S)
 • Prodloužení sušící relace
 • Podržení plošiny (nová funkce)
 • Vylepšené překlady

v1.6.0 SL1 & SL1S SPEED (16. července 2021)

Firmware lze nainstalovat na SL1 i SL1S SPEED, rozpozná tiskárnu podle tiskového displeje a nastaví odpovídající parametry.

 • Aktualizovaní průvodci a Selftest
 • Tiskové profily SL1S SPEED
 • Rychlost tisku prvních vrstev
 • Automatické úpravy tisku (velké objekty)
 • Nové chování tlačítka napájení
 • Přechod na DBus pro IPC
 • Vylepšené překlady a lokalizace
 • Vylepšený spořič obrazovky
 • Vylepšený postup protokolování
 • Aktualizace rozhraní PrusaLink
 • Tisk počítadla času na displeji
 • Vylepšené chlazení
 • Kompozitor obrazovky Weston

v3.10.0 MK3S & MK3S+ (7. května 2021)

 • Nové menu "Tisknout z SD"
 • Vylepšená funkce zobrazení zbývajícho času tisku
 • Komunitní překlady
 • Tišší a rychlejší XYZ kalibrace
 • Nastavení předehřevu pro PVB
 • Profily pro saténové tiskové pláty
 • Implementace g-codu "M204 T"
 • Vylepšené řešení problémů se zaváděním filamentu
 • Podpora pro 0.8mm trysky
 • Optimalizace pro nástroje pro tisk na dálku (e.g. Octoprint)
 • Optimalizovaná velikost kódu a používání RAM
 • Upravený výpis souborů s ohledem pro nástroje pro tisk na dálku
 • Otočený Z offset během M600
 • Rozšířené menu pro návrat do továrního nastavení

v3.10.0 MK3 (7. května 2021)

 • Nové menu "Tisknout z SD"
 • Vylepšená funkce zobrazení zbývajícho času tisku
 • Komunitní překlady
 • Tišší a rychlejší XYZ kalibrace
 • Optimalizace MK3 filament sensoru
 • Nastavení předehřevu pro PVB
 • Profily pro saténové tiskové pláty
 • Implementace g-codu "M204 T"
 • Vylepšené řešení problémů se zaváděním filamentu
 • Podpora pro 0.8mm trysky
 • Optimalizace pro nástroje pro tisk na dálku (e.g. Octoprint)
 • Optimalizovaná velikost kódu a používání RAM
 • Upravený výpis souborů s ohledem pro nástroje pro tisk na dálku
 • Otočený Z offset během M600
 • Rozšířené menu pro návrat do továrního nastavení

v3.10.0 MK2.5S (7. května 2021)

 • Nové menu "Tisknout z SD"
 • Vylepšená funkce zobrazení zbývajícho času tisku
 • Komunitní překlady
 • Tišší a rychlejší XYZ kalibrace
 • Nastavení předehřevu pro PVB
 • Profily pro saténové tiskové pláty
 • Implementace g-codu "M204 T"
 • Vylepšené řešení problémů se zaváděním filamentu
 • Podpora pro 0.8mm trysky
 • Optimalizace pro nástroje pro tisk na dálku (e.g. Octoprint)
 • Optimalizovaná velikost kódu a používání RAM
 • Upravený výpis souborů s ohledem pro nástroje pro tisk na dálku
 • Otočený Z offset během M600
 • Rozšířené menu pro návrat do továrního nastavení

v3.10.0 MK2.5 (7. května 2021)

 • Nové menu "Tisknout z SD"
 • Vylepšená funkce zobrazení zbývajícho času tisku
 • Komunitní překlady
 • Tišší a rychlejší XYZ kalibrace
 • Nastavení předehřevu pro PVB
 • Profily pro saténové tiskové pláty
 • Implementace g-codu "M204 T"
 • Vylepšené řešení problémů se zaváděním filamentu
 • Podpora pro 0.8mm trysky
 • Optimalizace pro nástroje pro tisk na dálku (e.g. Octoprint)
 • Optimalizovaná velikost kódu a používání RAM
 • Upravený výpis souborů s ohledem pro nástroje pro tisk na dálku
 • Otočený Z offset během M600
 • Rozšířené menu pro návrat do továrního nastavení

v3.10.0 (1.0.6) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (7. května 2021)

Firmware tiskárny (3.10.0)

 • Nové menu "Tisknout z SD"
 • Vylepšená funkce zobrazení zbývajícho času tisku
 • Komunitní překlady
 • Tišší a rychlejší XYZ kalibrace
 • Optimalizace MK3 filament sensoru
 • Nastavení předehřevu pro PVB
 • Profily pro saténové tiskové pláty
 • Implementace g-codu "M204 T"
 • Vylepšené řešení problémů se zaváděním filamentu
 • Podpora pro 0.8mm trysky
 • Optimalizace pro nástroje pro tisk na dálku (e.g. Octoprint)
 • Optimalizovaná velikost kódu a používání RAM
 • Upravený výpis souborů s ohledem pro nástroje pro tisk na dálku
 • Otočený Z offset během M600
 • Rozšířené menu pro návrat do továrního nastavení

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.10.0 (1.0.6) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (7. května 2021)

Firmware tiskárny (3.10.0)

 • Nové menu "Tisknout z SD"
 • Vylepšená funkce zobrazení zbývajícho času tisku
 • Komunitní překlady
 • Tišší a rychlejší XYZ kalibrace
 • Nastavení předehřevu pro PVB
 • Profily pro saténové tiskové pláty
 • Implementace g-codu "M204 T"
 • Vylepšené řešení problémů se zaváděním filamentu
 • Podpora pro 0.8mm trysky
 • Optimalizace pro nástroje pro tisk na dálku (e.g. Octoprint)
 • Optimalizovaná velikost kódu a používání RAM
 • Upravený výpis souborů s ohledem pro nástroje pro tisk na dálku
 • Otočený Z offset během M600
 • Rozšířené menu pro návrat do továrního nastavení

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v1.5.0 SL1 & SL1S SPEED (9. dubna 2021)

 • Chybové hlášky s QR kódy k řešení problému
 • Redesignované menu Nastavení
 • Vylepšený Prusa Connect Local
 • Tisk jedním kliknutím
 • Upozornění v horní liště
 • Upgrade a downgrade firmwaru
 • Nastavení osvětlení displeje a screensaveru
 • Náhledy souborů s projekty
 • Vylepšený upload logu
 • Tiskové statistiky
 • Opravy drobných chyb

v4.3.1 MINI & MINI+ (15. února 2021)

 • Oprava chyby při kontrole osy X během Průvodce
 • Oprava neaktivního automatického vypnutí předehřevu (Safety timer)

v4.3.0 MINI & MINI+ (4. února 2021)

 • Nové grafické zpracování při ladění osy Z
 • Přidaná podpora materiálu PVB
 • Chybové hlášky v QR kódech
 • Profily tiskových plátů
 • Nová správa ventilátorů
 • Vylepšený průvodce a selftest
 • Vylepšená kalibrace první vrstvy
 • Vylepšený proces výměny filamentu
 • Další vylepšení a opravy chyb

v3.9.3 MK2.5S (7. ledna 2021)

 • Přepracovaná XYZ kalibrace (zvýšená přesnost)
 • Podpora sondy SuperPINDA pro MK2.5/MK2.5S

v3.9.3 MK2.5 (7. ledna 2021)

 • Přepracovaná XYZ kalibrace (zvýšená přesnost)
 • Podpora sondy SuperPINDA pro MK2.5/MK2.5S

v3.9.3 (1.0.6) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (7. ledna 2021)

Firmware tiskárny (3.9.3)

 • Přepracovaná XYZ kalibrace (zvýšená přesnost)
 • Podpora sondy SuperPINDA pro MK2.5S

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.9.3 (1.0.6) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (7. ledna 2021)

Firmware tiskárny (3.9.3)

 • Přepracovaná XYZ kalibrace (zvýšená přesnost)
 • Podpora sondy SuperPINDA pro MK2.5

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.9.2 MK3S & MK3S+ (24. listopadu 2020)

 • Optimalizace XYZ kalibrace - kompatibilita se sondou SuperPINDA

v3.9.2 MK3 (24. listopadu 2020)

 • Optimalizace XYZ kalibrace - kompatibilita se sondou SuperPINDA

v3.9.2 (1.0.6) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (24. listopadu 2020)

Firmware tiskárny (3.9.2)

 • Optimalizace XYZ kalibrace - (MK3S/+)

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.9.2 (1.0.6) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (24. listopadu 2020)

Firmware tiskárny (3.9.2)

 • Optimalizace XYZ kalibrace (MK3)

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.9.1 MK3S & MK3S+ (21. září 2020)

 • Vylepšení Linear Advance 1.5
 • Podpora náhradních dílů od vybraných výrobců
 • Kontrola okolní teploty
 • Do Předehřevu přidána podpora PC Blend
 • Vylepšený test řemenů
 • Oprava chování M112 na Octoprintu

v3.9.1 MK3 (21. září 2020)

 • Vylepšení Linear Advance 1.5
 • Podpora náhradních dílů od vybraných výrobců
 • Kontrola okolní teploty
 • Do Předehřevu přidána podpora PC Blend
 • Vylepšený test řemenů
 • Oprava chování M112 na Octoprintu

v3.9.1 (1.0.6) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (21. září 2020)

Firmware tiskárny (3.9.1)

 • Vylepšení Linear Advance 1.5
 • Podpora náhradních dílů od vybraných výrobců
 • Kontrola okolní teploty (MK3)
 • Do Předehřevu přidána podpora PC Blend
 • Vylepšený test řemenů (MK3)
 • Oprava chování M112 na Octoprintu

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.9.1 (1.0.6) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (21. září 2020)

Firmware tiskárny (3.9.1)

 • Vylepšení Linear Advance 1.5
 • Podpora náhradních dílů od vybraných výrobců
 • Kontrola okolní teploty (MK3S)
 • Do Předehřevu přidána podpora PC Blend
 • Vylepšený test řemenů (MK3S)
 • Oprava chování M112 na Octoprintu

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.9.1 MK2.5 (21. září 2020)

 • Vylepšení Linear Advance 1.5
 • Podpora náhradních dílů od vybraných výrobců
 • Do Předehřevu přidána podpora PC Blend
 • Oprava chování M112 na Octoprintu

v3.9.1 MK2.5S (21. září 2020)

 • Vylepšení Linear Advance 1.5
 • Podpora náhradních dílů od vybraných výrobců
 • Do Předehřevu přidána podpora PC Blend
 • Oprava chování M112 na Octoprintu

v1.4.2 SL1 & SL1S SPEED (18. září 2020)

 • Aktualizovaný algoritmus UV kalibrace
 • Oprava kontroly zavření krytu po doplnění resinu

v3.0.0 CW1 & CW1S (28. srpna 2020)

 • Refactoring kódu a optimalizace
 • Lokalizace do 7 jazyků, vč. češtiny
 • Předehřev resinu
 • Prodloužený čas vytvrzování
 • Tovární self-test

v1.4.1 SL1 & SL1S SPEED (6. srpna 2020)

 • Opraveny chybějící časové zóny
 • Opraveno odpojování UV kalibrační sondy
 • Opraveno poškození dat na USB
 • Opraveno varování týkající se množství resinu
 • Opravena prodleva předtiskového varování
 • Opravena zpráva "Tiskárna není zkalibrována" (v průběhu kalibrace)
 • Vylepšené systémové logy
 • Další opravy

v4.2.0 MINI & MINI+ (5. srpna 2020)

 • Firmware lokalizován do sedmi jazyků včetně češtiny
 • Přidáno nastavení hlasitosti upozornění
 • Opravena chyba při pozastavení tisku přes USB (M601)
 • Opravena zvuková signalizace v tichém režimu

v4.1.0 MINI & MINI+ (8. července 2020)

 • Zapauzování tisku v případě nechtěného vyjmutí USB disku. Jakmile USB vložíte zpět, můžete tisk znovu spustit.
 • Přidány zvukové signalizace. Nastavení najdete v Settings -> Sound mode
 • Přidána podpora pro NTP servery pro synchronizaci aktuálního času (vyžadováno připojení tiskárny k internetu)
 • Vylepšený proces nahrávání/vyjímání filamentu
 • Vylepšení předehřevu
 • Do menu "Tune" přidány podmenu "LAN settings", "Version info" a "Sound mode"
 • Vylepšené procházení souborů na USB
 • Přidáno horizontální scrollování textu
 • Vylepšená obrazovka Octoprintu
 • Rychlejší nahřívání tiskové hlavy
 • Opravy chyb a drobná vylepšení (více viz plný seznam změn)

v1.4.0 SL1 & SL1S SPEED (5. června 2020)

 • Uživatelská UV kalibrace (návod)
 • Paralelní předtisková kontrola (zrychlení začátku tisku)
 • Ruční kontrola nových verzí firmware
 • Zjednodušená kontrola funkce ventilátorů
 • Nový design obrazovek při uploadování souborů z PrusaSliceru
 • Opravy chyb

v3.9.0 (1.0.6) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (19. května 2020)

Důležitá aktualizace, updatujte svou tiskárnu!

Statistiky: 409 revizí, 108 pull requestů, 66 uzavřených problémů, spolupráce se 14 vývojáři

Firmware tiskárny (3.9.0)

 • Linear Advance 1.5
 • Automatická konverze E-jerk
 • Nastavení jasu displeje (MK3S)
 • Detekce stavu filament senzoru (MK3S)
 • Nové řazení G-codů
 • Přepsání kódu přepínacích menu (MK3S)
 • Aktivovaná pojízdná čepel v MMU2S
 • Zobrazení aktuálního Z-offset před kalibrací první vrstvy
 • Bezpečnější pohyb na ose Z, pokud je pozice neznámá
 • Vypínání vyhřívání během MBL
 • MINTEMP hodnota snížena z 15°C na 10°C (MK3S)
 • Snadněji rozlišitelný MINTEMP error
 • Oprava problikávání obrazovky "Statistiky"
 • Vylepšená detekce nárazu trysky (MK3S)
 • Oprava zastavení MMU při neznámém filamentu
 • Vylepšené testy řemenů (MK3/S)

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.9.0 (1.0.6) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (19. května 2020)

Důležitá aktualizace, updatujte svou tiskárnu!

Statistiky: 409 revizí, 108 pull requestů, 66 uzavřených problémů, spolupráce se 14 vývojáři

Firmware tiskárny (3.9.0)

 • Linear Advance 1.5
 • Automatická konverze E-jerk
 • Nastavení jasu displeje (MK3S)
 • Detekce stavu filament senzoru (MK3S)
 • Nové řazení G-codů
 • Přepsání kódu přepínacích menu (MK3S)
 • Aktivovaná pojízdná čepel v MMU2S
 • Zobrazení aktuálního Z-offset před kalibrací první vrstvy
 • Bezpečnější pohyb na ose Z, pokud je pozice neznámá
 • Vypínání vyhřívání během MBL
 • MINTEMP hodnota snížena z 15°C na 10°C (MK3S)
 • Snadněji rozlišitelný MINTEMP error
 • Oprava problikávání obrazovky "Statistiky"
 • Vylepšená detekce nárazu trysky (MK3S)
 • Oprava zastavení MMU při neznámém filamentu
 • Vylepšené testy řemenů (MK3/S)

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.9.0 MK3 (19. května 2020)

Důležitá aktualizace, updatujte svou tiskárnu!

Statistiky: 409 revizí, 108 pull requestů, 66 uzavřených problémů, spolupráce se 14 vývojáři

 • Linear Advance 1.5
 • Automatická konverze E-jerk
 • Nastavení jasu displeje
 • Detekce stavu filament senzoru
 • Nové řazení G-codů
 • Přepsání kódu přepínacích menu
 • Zobrazení aktuálního Z-offset před kalibrací první vrstvy
 • Bezpečnější pohyb na ose Z, pokud je pozice neznámá
 • Vypínání vyhřívání během MBL
 • MINTEMP hodnota snížena z 15°C na 10°C
 • Snadněji rozlišitelný MINTEMP error
 • Oprava problikávání obrazovky "Statistiky"
 • Vylepšená detekce nárazu trysky
 • Vylepšené testy řemenů

v3.9.0 MK3S & MK3S+ (19. května 2020)

Důležitá aktualizace, updatujte svou tiskárnu!

Statistiky: 409 revizí, 108 pull requestů, 66 uzavřených problémů, spolupráce se 14 vývojáři

 • Linear Advance 1.5
 • Automatická konverze E-jerk
 • Nastavení jasu displeje
 • Detekce stavu filament senzoru
 • Nové řazení G-codů
 • Přepsání kódu přepínacích menu
 • Zobrazení aktuálního Z-offset před kalibrací první vrstvy
 • Bezpečnější pohyb na ose Z, pokud je pozice neznámá
 • Vypínání vyhřívání během MBL
 • MINTEMP hodnota snížena z 15°C na 10°C
 • Snadněji rozlišitelný MINTEMP error
 • Oprava problikávání obrazovky "Statistiky"
 • Vylepšená detekce nárazu trysky
 • Oprava zastavení MMU při neznámém filamentu
 • Vylepšené testy řemenů

v3.9.0 MK2.5S (19. května 2020)

Důležitá aktualizace, updatujte svou tiskárnu!

Statistiky: 409 revizí, 108 pull requestů, 66 uzavřených problémů, spolupráce se 14 vývojáři

 • Linear Advance 1.5
 • Automatická konverze E-jerk
 • Nové řazení G-codů
 • Zobrazení aktuálního Z-offset před kalibrací první vrstvy
 • Bezpečnější pohyb na ose Z, pokud je pozice neznámá
 • Vypínání vyhřívání během MBL
 • Snadněji rozlišitelný MINTEMP error
 • Oprava problikávání obrazovky "Statistiky"

v3.9.0 MK2.5 (19. května 2020)

Důležitá aktualizace, updatujte svou tiskárnu!

Statistiky: 409 revizí, 108 pull requestů, 66 uzavřených problémů, spolupráce se 14 vývojáři

 • Linear Advance 1.5
 • Automatická konverze E-jerk
 • Nové řazení G-codů
 • Zobrazení aktuálního Z-offset před kalibrací první vrstvy
 • Bezpečnější pohyb na ose Z, pokud je pozice neznámá
 • Vypínání vyhřívání během MBL
 • Snadněji rozlišitelný MINTEMP error
 • Oprava problikávání obrazovky "Statistiky"

v4.0.5 MINI & MINI+ (6. dubna 2020)

 • Webové rozhraní Prusa Connect Local
 • Oprava funkce zastavení tisku
 • Zamčení tiskárny (s výjimku Tune menu) během vzdáleného tisku přes Octoprint
 • Vylepšení Mesh Bed Levelingu
 • Nové barevné schema pro aktivní tlačítko
 • Vylepšený pohyb blízko konce os
 • Úprava řazení souborů
 • Vylepšený self test osy Z
 • Oprava náhodného zamrzání obrazovky
 • Nová implementace EEPROM

v4.0.4 MINI & MINI+ (4. března 2020)

 • Jerk speeds fixed

Contains all features and fixes introduced in the previous release, such as:

 • Support for an MK3S encoder
 • Mesh Bed Levelling fixed
 • Fixed loaded filament information
 • Automatic filament sensor detection
 • Improved filament changes (M600)

v1.3.2 SL1 & SL1S SPEED (25. února 2020)

 • Nové webové rozhraní
 • Aktualizace softwarových licencí
 • Opravy drobných bugů

v4.0.2 MINI & MINI+ (4. února 2020)

 • Minoritní update: Přidána podpora MK3S LCD encodéru

v1.3.0 SL1 & SL1S SPEED (16. ledna 2020)

 • Nová správa připojení k síti
 • Nový systém aktualizací (OTA)
 • Lokalizované úživatelské rozhraní
 • Uživatelská kalibrace resinu (prohlédněte si návod a video - pouze v angličtině)
 • Vylepšení prostředí Průvodce/Kalibrace
 • Přidáno varování při spuštění nezkalibrované tiskárny
 • Ochrana proti falešnému stisku prvků UI u důležitých funkcí
 • Opravy chyb

v4.0.1 MINI & MINI+ (20. prosince 2019)

 • Vylepšený algoritmus návratu do výchozí polohy
 • Vylepšený dialog při změně barvy (M600)
 • Zvýšení stability Průvodce
 • Nastavení vypnutí/zapnutí senzoru filamentu se zachovává i po resetu

v3.8.1 (1.0.6) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (24. října 2019)

Firmware tiskárny (3.8.1)

 • Kalibrace první vrstvy pro více typů filamentu (PLA, PET, ASA, ABS, HIPS, PP, FLEX)
 • Přidáno nastavení opakované kalibrace první vrstvy
 • Opravena chyba ventilátoru při tisku přes Octoproint
 • Opraven bug způsobující zobrazení chybného režimu tiskárny na MK2.5/S po resetu
 • Nová zkratka pro Doladění Z (dlouze stiskněte hlavní ovládací tlačítko tiskárny - funguje pouze mezi 0-2 mm výšky tisku)
 • Úprava zkratky pro posun osy Z - není k dispozici během tisku
 • Opravy překladů
 • Další opravy drobných chybek

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.8.1 (1.0.6) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (24. října 2019)

Firmware tiskárny (3.8.1)

 • Kalibrace první vrstvy pro více typů filamentu (PLA, PET, ASA, ABS, HIPS, PP, FLEX)
 • Přidáno nastavení opakované kalibrace první vrstvy
 • Opravena chyba ventilátoru při tisku přes Octoproint
 • Opraven bug způsobující zobrazení chybného režimu tiskárny na MK2.5/S po resetu
 • Nová zkratka pro Doladění Z (dlouze stiskněte hlavní ovládací tlačítko tiskárny - funguje pouze mezi 0-2 mm výšky tisku)
 • Úprava zkratky pro posun osy Z - není k dispozici během tisku
 • Opravy překladů
 • Další opravy drobných chybek

Firmware MMU2 jednotky (v1.0.6)

 • Vylepšený tichý režim
 • Snížena rychlost unloadu
 • Vypnuty nechtěné pohyby selectoru

v3.8.1 MK2.5 (24. října 2019)

 • Kalibrace první vrstvy pro více typů filamentu (PLA, PET, ASA, ABS, HIPS, PP, FLEX)
 • Přidáno nastavení opakované kalibrace první vrstvy
 • Opravena chyba ventilátoru při tisku přes Octoproint
 • Opraven bug způsobující zobrazení chybného režimu tiskárny na MK2.5/S po resetu
 • Nová zkratka pro Doladění Z (dlouze stiskněte hlavní ovládací tlačítko tiskárny - funguje pouze mezi 0-2 mm výšky tisku)
 • Úprava zkratky pro posun osy Z - není k dispozici během tisku
 • Opravy překladů
 • Další opravy drobných chybek

v3.8.1 MK2.5S (24. října 2019)

 • Kalibrace první vrstvy pro více typů filamentu (PLA, PET, ASA, ABS, HIPS, PP, FLEX)
 • Přidáno nastavení opakované kalibrace první vrstvy
 • Opravena chyba ventilátoru při tisku přes Octoproint
 • Opraven bug způsobující zobrazení chybného režimu tiskárny na MK2.5/S po resetu
 • Nová zkratka pro Doladění Z (dlouze stiskněte hlavní ovládací tlačítko tiskárny - funguje pouze mezi 0-2 mm výšky tisku)
 • Úprava zkratky pro posun osy Z - není k dispozici během tisku
 • Opravy překladů
 • Další opravy drobných chybek

v3.8.1 MK3 (24. října 2019)

 • Kalibrace první vrstvy pro více typů filamentu (PLA, PET, ASA, ABS, HIPS, PP, FLEX)
 • Přidáno nastavení opakované kalibrace první vrstvy
 • Opravena chyba ventilátoru při tisku přes Octoproint
 • Nová zkratka pro Doladění Z (dlouze stiskněte hlavní ovládací tlačítko tiskárny - funguje pouze mezi 0-2 mm výšky tisku)
 • Úprava zkratky pro posun osy Z - není k dispozici během tisku
 • Opravy překladů
 • Další opravy drobných chybek

v3.8.1 MK3S & MK3S+ (24. října 2019)

 • Kalibrace první vrstvy pro více typů filamentu (PLA, PET, ASA, ABS, HIPS, PP, FLEX)
 • Přidáno nastavení opakované kalibrace první vrstvy
 • Opravena chyba ventilátoru při tisku přes Octoproint
 • Opraven bug způsobující zobrazení chybného režimu tiskárny na MK2.5/S po resetu
 • Nová zkratka pro Doladění Z (dlouze stiskněte hlavní ovládací tlačítko tiskárny - funguje pouze mezi 0-2 mm výšky tisku)
 • Úprava zkratky pro posun osy Z - není k dispozici během tisku
 • Opravy překladů
 • Další opravy drobných chybek

v1.2.3 SL1 & SL1S SPEED (3. října 2019)

 • Pozor: Tato verze firmware nepodporuje downgrade na starší verzi
 • Oprava ryvu náklonu během kalibrace
 • Oprava náklonu při návratu do výchozí pozice během tisku

v1.2.2 SL1 & SL1S SPEED (27. září 2019)

 • Pozor: Tato verze firmware nepodporuje downgrade na starší verzi
 • Vylepšení kvality tisku
 • Eliminace vibrací během tisku
 • Oprava chování ventilátoru

v3.8.0 (1.0.6) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (7. září 2019)

Printer firmware update (3.8.0)

 • Steel sheet profiles
 • Nozzle diameter setup
 • Preliminary checks
 • Firmware onscreen notification
 • Revised sound warnings
 • Heatbed noise at 110 V (60 Hz)
 • Crash detection fixes
 • Addition of the ASA material

MMU2 Unit firmware update (v1.0.6)

 • Improved stealth mode
 • Unload speed decreased
 • Disabled unwanted selector movement
 • Automatic idler disengagement

v3.8.0 (1.0.6) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (7. září 2019)

Printer firmware update (3.8.0)

 • Steel sheet profiles (more info about settings)
 • Nozzle diameter setup
 • Preliminary checks
 • Firmware onscreen notification
 • Revised sound warnings
 • Heatbed noise at 110 V (60 Hz)
 • Crash detection fixes
 • Addition of the ASA material

MMU2 Unit firmware update (v1.0.6)

 • Improved stealth mode
 • Unload speed decreased
 • Disabled unwanted selector movement
 • Automatic idler disengagement

v3.8.0 MK2.5 (7. září 2019)

 • Steel sheet profiles (more info about settings)
 • Nozzle diameter setup
 • Preliminary checks
 • Firmware onscreen notification
 • Revised sound warnings
 • Heatbed noise at 110 V (60 Hz)
 • Crash detection fixes
 • Addition of the ASA material

v3.8.0 MK2.5S (7. září 2019)

 • Steel sheet profiles (more info about settings)
 • Nozzle diameter setup
 • Preliminary checks
 • Firmware onscreen notification
 • Revised sound warnings
 • Heatbed noise at 110 V (60 Hz)
 • Crash detection fixes
 • Addition of the ASA material

v3.8.0 MK3 (7. září 2019)

 • Steel sheet profiles (more info about settings)
 • Nozzle diameter setup
 • Preliminary checks
 • Firmware onscreen notification
 • Revised sound warnings
 • Heatbed noise at 110 V (60 Hz)
 • Crash detection fixes
 • Addition of the ASA material

v3.8.0 MK3S & MK3S+ (7. září 2019)

 • Steel sheet profiles (more info about settings)
 • Nozzle diameter setup
 • Preliminary checks
 • Firmware onscreen notification
 • Revised sound warnings
 • Heatbed noise at 110 V (60 Hz)
 • Crash detection fixes
 • Addition of the ASA material

v1.2.1 SL1 & SL1S SPEED (5. září 2019)

 • Pozor: Tato verze firmware nepodporuje downgrade na starší verzi

Tato verze opravuje drobné chyby.

 • Opraveno časování osvitu UV LED
 • Automatické donastavení profilů věže pro spolehlivější navedení do základní pozice
 • Opravy bugů (přečtěte si kompletní seznam změn)

v3.7.2 (1.0.6) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (19. srpna 2019)

Printer firmware update (3.7.2)

 • Protection against multiple power panics (for MK3)
 • Autonomous fan self-test
 • Incorrect firmware flashing protection
 • Min. temp safety trigger
 • Enforced fan check
 • Filament runout delay fix
 • Extruder position after fan error fix
 • Text format correction on Live adjust Z screen
 • Display target temperature at PID calibration screen

MMU2S Unit firmware update (v1.0.6)

 • Improved stealth mode
 • Unload speed decreased
 • Disabled unwanted selector movement
 • Automatic idler disengagement

v3.7.2 (1.0.6) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (19. srpna 2019)

Printer firmware update (3.7.2)

 • Protection against multiple power panics (for MK3)
 • Autonomous fan self-test
 • Incorrect firmware flashing protection
 • Min. temp safety trigger
 • Enforced fan check
 • Filament runout delay fix
 • Extruder position after fan error fix
 • Text format correction on Live adjust Z screen
 • Display target temperature at PID calibration screen

MMU2 Unit firmware update (v1.0.6)

 • Improved stealth mode
 • Unload speed decreased
 • Disabled unwanted selector movement
 • Automatic idler disengagement

v1.2.0 SL1 & SL1S SPEED (8. srpna 2019)

 • Pozor: Tato verze firmware nepodporuje downgrade na starší verzi
 • Podpora vícejazyčné lokalizace + lokalizace do češtiny
 • Vylepšení dotykového ovládání
 • Vylepšení průvodce
 • Ochrana obnovy továrního nastavení
 • Opravy chyb
 • Další drobné změny (kompletní seznam níže)

v3.7.2 MK3S & MK3S+ (27. června 2019)

 • Ochrana proti vícenásobnému spuštění Power Panic
 • Autonomní self-test funkce ventilátorů
 • Ochrana před naflashováním nesprávného firmwaru
 • Vylepšená bezpečnostní ochrana při Min.temp chybě
 • Vynucení kontroly ventilátorů při nahlášení chyby
 • Odstranění zpoždění při docházejícím filamentu
 • Oprava pozice extruderu při chybě ventilátoru
 • Oprava formátovní textu na obrazovce Doladění Z
 • Zobrazení cílové teploty na obrazovce PID kalibrace

v3.7.2 MK3 (27. června 2019)

 • Ochrana proti vícenásobnému spuštění Power Panic
 • Autonomní self-test funkce ventilátorů
 • Ochrana před naflashováním nesprávného firmwaru
 • Vylepšená bezpečnostní ochrana při Min.temp chybě
 • Vynucení kontroly ventilátorů při nahlášení chyby
 • Odstranění zpoždění při docházejícím filamentu
 • Oprava pozice extruderu při chybě ventilátoru
 • Oprava formátovní textu na obrazovce Doladění Z
 • Zobrazení cílové teploty na obrazovce PID kalibrace

v3.7.2 MK2.5S (27. června 2019)

 • Autonomní self-test funkce ventilátorů
 • Ochrana před naflashováním nesprávného firmwaru
 • Vylepšená bezpečnostní ochrana při Min.temp chybě
 • Vynucení kontroly ventilátorů při nahlášení chyby
 • Odstranění zpoždění při docházejícím filamentu
 • Oprava pozice extruderu při chybě ventilátoru
 • Oprava formátovní textu na obrazovce Doladění Z
 • Zobrazení cílové teploty na obrazovce PID kalibrace

v3.7.2 MK2.5 (27. června 2019)

 • Autonomní self-test funkce ventilátorů
 • Ochrana před naflashováním nesprávného firmwaru
 • Vylepšená bezpečnostní ochrana při Min.temp chybě
 • Vynucení kontroly ventilátorů při nahlášení chyby
 • Odstranění zpoždění při docházejícím filamentu
 • Oprava pozice extruderu při chybě ventilátoru
 • Oprava formátovní textu na obrazovce Doladění Z
 • Zobrazení cílové teploty na obrazovce PID kalibrace

v3.7.2 (1.0.5) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (27. června 2019)

Firmware tiskárny (3.7.2)

 • Ochrana proti vícenásobnému spuštění Power Panic (pro MK3S)
 • Autonomní self-test funkce ventilátorů
 • Ochrana před naflashováním nesprávného firmwaru
 • Vylepšená bezpečnostní ochrana při Min.temp chybě
 • Vynucení kontroly ventilátorů při nahlášení chyby
 • Odstranění zpoždění při docházejícím filamentu
 • Oprava pozice extruderu při chybě ventilátoru
 • Oprava formátovní textu na obrazovce Doladění Z
 • Zobrazení cílové teploty na obrazovce PID kalibrace

Firmware MMU2S jednotky (v1.0.5)

 • Tato verze firmwaru vylepšuje chování MMU2 jednotky s MK3S a MK2.5S. Vylepšena byla hlavně spolehlivost zavádění filamentu. Nyní je také možné obnovit tisk poté, co tiskárna detekuje špatné zavedení filamentu, pomocí MMU tlačítka.

v3.7.2 (1.0.5) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (27. června 2019)

Firmware tiskárny (3.7.2)

 • Ochrana proti vícenásobnému spuštění Power Panic (pro MK3)
 • Autonomní self-test funkce ventilátorů
 • Ochrana před naflashováním nesprávného firmwaru
 • Vylepšená bezpečnostní ochrana při Min.temp chybě
 • Vynucení kontroly ventilátorů při nahlášení chyby
 • Odstranění zpoždění při docházejícím filamentu
 • Oprava pozice extruderu při chybě ventilátoru
 • Oprava formátovní textu na obrazovce Doladění Z
 • Zobrazení cílové teploty na obrazovce PID kalibrace

Firmware MMU2S jednotky (v1.0.5)

 • Tato verze firmwaru vylepšuje chování MMU2 jednotky s MK3S a MK2.5S. Vylepšena byla hlavně spolehlivost zavádění filamentu. Nyní je také možné obnovit tisk poté, co tiskárna detekuje špatné zavedení filamentu, pomocí MMU tlačítka.

v1.1.0 SL1 & SL1S SPEED (10. června 2019)

 • Oprava UV statistik, které se zobrazovaly jako NA
 • Otestování propustnosti černé barvy na displeji na konci UV kalibrace
 • Opraven nekonečný test
 • Aktualizované fotografie a texty v kalibračním průvodci
 • Výchozí offset věže nastaven na +0.05 mm
 • Méně přísné limity při testování senzoru resinu
 • Upraven vzhled blokujících chyb
 • Opraveno nesprávné vyhodnocování změn v pokročilém nastavení
 • Počítadla pro napájení UV LED a aktivní čas UV LED.
 • Prevence nastavení neplatného síťového názvu, omezeno na znaky a-z, A-Z, 0-9
 • Opravena chyba v kalkulaci času dokončení tiskové úlohy

v3.2.3 MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (6. června 2019)

 • Preheat error improved
 • Improved temperature regulation
 • Remaining time estimation
 • Adjustable beeper notifications
 • Incomplete file check updated
 • G-code fixes (M27, M110, M115)

v3.7.1 MK3S & MK3S+ (13. května 2019)

 • Oprava možného přehřívání Rambo desky
 • Oprave předehřevu podložky
 • Chyba flashování SPI už neblokuje tiskárnu
 • Přidána chybová hláška při self-testu IR filament senzoru
 • Oprava přetékání textu v menu
 • Oprava ukládání korekce linearity do EEPROM

v3.7.1 MK3 (13. května 2019)

 • Oprava možného přehřívání Rambo desky
 • Oprave předehřevu podložky
 • Chyba flashování SPI už neblokuje tiskárnu
 • Přidána chybová hláška při self-testu IR filament senzoru
 • Oprava přetékání textu v menu
 • Oprava ukládání korekce linearity do EEPROM

v3.7.1 MK2.5S (13. května 2019)

 • Zapnutý Watchdog (bezpečnostní pojistka)
 • Oprava možného přehřívání Rambo desky
 • Oprave předehřevu podložky
 • Chyba flashování SPI už neblokuje tiskárnu
 • Přidána chybová hláška při self-testu IR filament senzoru
 • Oprava přetékání textu v menu
 • Oprava ukládání korekce linearity do EEPROM

v3.7.1 MK2.5 (13. května 2019)

 • Zapnutý Watchdog (bezpečnostní pojistka)
 • Oprava možného přehřívání Rambo desky
 • Oprave předehřevu podložky
 • Chyba flashování SPI už neblokuje tiskárnu
 • Přidána chybová hláška při self-testu IR filament senzoru
 • Oprava přetékání textu v menu
 • Oprava ukládání korekce linearity do EEPROM

v3.7.1 (1.0.5) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (13. května 2019)

Firmware tiskárny (3.7.1)

 • Oprava zavádění filamentu při používání Octoprintu s MMU2S
 • Zapnutý Watchdog (bezpečnostní pojistka) pro MK2.5 a MK2.5S
 • Oprava možného přehřívání Rambo desky
 • Oprave předehřevu podložky
 • Chyba flashování SPI už neblokuje tiskárnu
 • Přidána chybová hláška při self-testu IR filament senzoru
 • Oprava přetékání textu v menu
 • Oprava ukládání korekce linearity do EEPROM

  Firmware MMU2S jednotky (v1.0.5)

  • Tato verze firmwaru vylepšuje chování MMU2 jednotky s MK3S a MK2.5S. Vylepšena byla hlavně spolehlivost zavádění filamentu. Nyní je také možné obnovit tisk poté, co tiskárna detekuje špatné zavedení filamentu, pomocí MMU tlačítka.

v3.7.1 (1.0.5) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (13. května 2019)

Firmware tiskárny (3.7.1)

 • Oprava zavádění filamentu při používání Octoprintu s MMU2S
 • Zapnutý Watchdog (bezpečnostní pojistka) pro MK2.5 a MK2.5S
 • Oprava možného přehřívání Rambo desky
 • Oprave předehřevu podložky
 • Chyba flashování SPI už neblokuje tiskárnu
 • Přidána chybová hláška při self-testu IR filament senzoru
 • Oprava přetékání textu v menu
 • Oprava ukládání korekce linearity do EEPROM

  Firmware MMU2S jednotky (v1.0.5)

  • Tato verze firmwaru vylepšuje chování MMU2 jednotky s MK3S a MK2.5S. Vylepšena byla hlavně spolehlivost zavádění filamentu. Nyní je také možné obnovit tisk poté, co tiskárna detekuje špatné zavedení filamentu, pomocí MMU tlačítka.

v3.7.0 MK3 (1. dubna 2019)

 • 7x7 mesh bed leveling (nastavení najdete v Nastaveni - Mesh bed leveling - Mesh)
 • Informační zpráva během přepnutí mezi normal a stealth režimem
 • Vylepšené chování po vyjmutí SD karty
 • Vypnutý autoload v menu Extruder Info

v3.7.0 MK3S & MK3S+ (1. dubna 2019)

 • 7x7 mesh bed leveling (nastavení najdete v Nastaveni - Mesh bed leveling - Mesh)
 • Informační zpráva během přepnutí mezi normal a stealth režimem
 • Vylepšené chování po vyjmutí SD karty
 • Vypnutý autoload v menu Senzor Info

v3.7.0 MK2.5S (1. dubna 2019)

 • 7x7 mesh bed leveling (nastavení najdete v Nastaveni - Mesh bed leveling - Mesh)
 • Informační zpráva během přepnutí mezi normal a silent režimem
 • Vylepšené chování po vyjmutí SD karty
 • Vypnutý autoload v menu Senzor Info

v3.7.0 MK2.5 (1. dubna 2019)

 • 7x7 mesh bed leveling (nastavení najdete v Nastaveni - Mesh bed leveling - Mesh)
 • Informační zpráva během přepnutí mezi normal a silent režimem
 • Vylepšené chování po vyjmutí SD karty
 • Vypnutý autoload v menu Extruder Info

v3.7.0 (1.0.5) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (1. dubna 2019)

Printer firmware update (3.7.0)

 • 7x7 mesh bed leveling (nastavení najdete v Nastaveni - Mesh bed leveling - Mesh)
 • Možnost přepnutí mezi normálním a stealth režimem (pouze MK3S a MMU2S)
 • Vylepšené nahrávání T-codu
 • Oprava změny filamentu
 • Rapidní extruze během vyjímání filamentu
 • Informační zpráva během přepnutí mezi normal a silent režimem
 • Vylepšené chování po vyjmutí SD karty
 • Vypnutý autoload v menu Sensor Info
 • Varování: Nedoporučujeme používat tuto verzi s Octoprintem, kvůli známému bugu, který při první chybě zavedení filamentu zapříčiní selhání celého tisku.

Update firmwaru MMU2S jednotky (v1.0.5)

 • Tato verze firmwaru vylepšuje funkčnost MMU2S při použití s tiskárnami s IR senzorem filamentu (MK3S a MK2.5S). Speciální pozornost jsme věnovali spolehlivosti zavádění filamentu. Nyní je možné obnovit tisk poté, co tiskárna detekuje chybu zavádění filamentu do MMU pomocí tlačítka na MMU jednotce.

v3.7.0 (1.0.5) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (1. dubna 2019)

Printer firmware update (3.7.0)

 • 7x7 mesh bed leveling (nastavení najdete v Nastaveni - Mesh bed leveling - Mesh)
 • Možnost přepnutí mezi normálním a stealth režimem (pouze MK3S a MMU2S)
 • Vylepšené nahrávání T-codu
 • Oprava změny filamentu
 • Rapidní extruze během vyjímání filamentu
 • Informační zpráva během přepnutí mezi normal a silent režimem
 • Vylepšené chování po vyjmutí SD karty
 • Vypnutý autoload v menu Extruder Info
 • Varování: Nedoporučujeme používat tuto verzi s Octoprintem, kvůli známému bugu, který při první chybě zavedení filamentu zapříčiní selhání celého tisku.

Update firmwaru MMU2S jednotky (v1.0.5)

 • Tato verze firmwaru vylepšuje funkčnost MMU2S při použití s tiskárnami s IR senzorem filamentu (MK3S a MK2.5S). Speciální pozornost jsme věnovali spolehlivosti zavádění filamentu. Nyní je možné obnovit tisk poté, co tiskárna detekuje chybu zavádění filamentu do MMU pomocí tlačítka na MMU jednotce.

v3.6.0 (1.0.5) MK3S+/MK2.5S Multi Material 2S (1. března 2019)

Update firmwaru tiskárny (3.6.0)

 • Vylepšené chytré zavádění/vyjímání filamentu
 • Oprava chyby zastavení tisku během výměny filamentu

Update firmwaru MMU2S jednotky (v1.0.5)

 • Tato verze firmwaru vylepšuje funkčnost MMU2S při použití s tiskárnami s IR senzorem filamentu (MK3S a MK2.5S). Speciální pozornost jsme věnovali spolehlivosti zavádění filamentu. Nyní je možné obnovit tisk poté, co tiskárna detekuje chybu zavádění filamentu do MMU pomocí tlačítka na MMU jednotce.

v3.6.0 (1.0.5) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (1. března 2019)

Update firmwaru tiskárny (3.6.0)

 • Vylepšené chytré zavádění/vyjímání filamentu
 • Oprava chyby zastavení tisku během výměny filamentu

Update firmwaru MMU2 jednotky (v1.0.5)

 • Tato verze firmwaru vylepšuje funkčnost MMU2S při použití s tiskárnami s IR senzorem filamentu (MK3S a MK2.5S). Speciální pozornost jsme věnovali spolehlivosti zavádění filamentu. Nyní je možné obnovit tisk poté, co tiskárna detekuje chybu zavádění filamentu do MMU pomocí tlačítka na MMU jednotce.

v3.6.0 MK2.5S (1. března 2019)

 • Vylepšené chytré zavádění/vyjímání filamentu
 • Oprava chyby zastavení tisku během výměny filamentu

v3.6.0 MK2.5 (1. března 2019)

 • Vylepšené chytré zavádění/vyjímání filamentu
 • Oprava chyby zastavení tisku během výměny filamentu

v3.6.0 MK3S & MK3S+ (1. března 2019)

 • Vylepšené chytré zavádění/vyjímání filamentu
 • Oprava chyby zastavení tisku během výměny filamentu

v3.6.0 MK3 (1. března 2019)

 • Vylepšené chytré zavádění/vyjímání filamentu
 • Oprava chyby zastavení tisku během výměny filamentu

v3.5.2 MK3 (12. února 2019)

 • Tišší chod tiskového ventilátoru
 • Vylepšená regulace vyhřívané podložky
 • Vylepšená regulace teploty vyhřívání
 • Spojování cívek pro multi-materiálové tisky
 • Chytřejší zavádění/vyjímání filamentu
 • Po vložení SD karty se automaticky objeví menu s jejím obsahem
 • Chytřejší komunikace mezi MMU2 a tiskárnou
 • Oprava chyby detekce nárazu

v3.5.2 MK2.5 (12. února 2019)

 • Tišší chod tiskového ventilátoru
 • Vylepšená regulace teploty vyhřívání
 • Spojování cívek pro multi-materiálové tisky
 • Chytřejší zavádění/vyjímání filamentu
 • Kontrola "Mintemp" krátce po zahájení předehřevu - zvýšení spolehlivosti na MK2.5 základních deskách Rambo
 • Po vložení SD karty se automaticky objeví menu s jejím obsahem
 • Chytřejší komunikace mezi MMU2 a tiskárnou

v3.5.1 MK3 (19. prosince 2018)

 • Patch release
 • Button click fix
 • M220 speed factor
 • Z-levelling fix
 • Pause print -> stop print fix

v3.5.1 MK2.5 (19. prosince 2018)

 • Patch release
 • Button click fix
 • M220 speed factor
 • Pause print -> stop print fix

v3.5.1 (1.0.3) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (19. prosince 2018)

Printer firmware update (3.5.1)

 • Patch release
 • Button click fix
 • M220 speed factor
 • Z-levelling fix (MK3 only)
 • Pause print -> stop print fix

MMU2 Unit firmware update (v1.0.3)

 • Power panic support
 • Smarter operation
 • Faster Individual Filament Calibration

v3.5.0 (1.0.3) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (18. prosince 2018)

MMU2 Unit firmware update (v1.0.3)

 • Power panic support
 • Smarter operation
 • Faster Individual Filament Calibration

v3.5.0 (v1.0.2) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (22. listopadu 2018)

 • Všechny změny popsané v seznamu pro v3.0.5 (viz výše)
 • Vylepšení spojená s MMU2.0:
  • Vylepšený tisk v single material režimu (nové Tx, Tc kódy a oprava T?)
  • Přidána možnost Zavést do trysky
  • Vylepšená správa odezvy: možnost předehřevu trysky
  • Opravena Kalibrace první vrstvy / Průvodce
  • Filament senzor (opravena závislost na optickém senzoru)
  • Motor extruderu vypnutý během provádění T-kódu (jen MK3)
  • Vylepšené menu SpojCívky
  • Výměna filamentu (M600): vylepšená synchronizace oznámení

v3.5.0 MK2.5 (22. listopadu 2018)

 • Rychlejší zavádění filamentu
 • Vylepšení Zastavení tisku a chování Předehřevu při chybě
 • Minimální teplota trysky změněna na 175 °C ve všech variantách
 • Opravena chyba zobrazení zbývajícího času > 100 h
 • Vylepšený Průvodce pro sestavené tiskárny
 • Změna filamentu (M600): více místa pro otevření idleru
 • Přidána podpora Francouzštiny
 • Další obecná vylepšení

v3.5.0 MK3 (22. listopadu 2018)

 • Rychlejší zavádění filamentu
 • Vylepšení Zastavení tisku a chování Předehřevu při chybě
 • Minimální teplota trysky změněna na 175 °C ve všech variantách
 • Opravena chyba zobrazení zbývajícího času > 100 h
 • Vylepšený Průvodce pro sestavené tiskárny
 • Změna filamentu (M600): více místa pro otevření idleru
 • Monitoring napětí podložky
 • Podpora standardních G-codů pro nastavení TMC
 • Crash detekce -> opraven bug při zastavení tisku
 • Přidána podpora Francouzštiny
 • Další obecná vylepšení

v3.4.2 (V1.0.2) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (20. října 2018)

Tato verze firmwaru je určena specificky pro uživatele, kteří používají MK2.5 s MMU2. Pokud nepoužíváte MMU2 nebo pokud máte MMU2 připojené k MK3, není nutné na tuto verzi upgragovat.

 • MK2.5 + MMU2 redukce hluku - Pro správné chování je nutné upgradovat firmware MMU2 desky na verzi 1.0.2 nebo vyšší. Návod je přiložen ve formě PDF.
 • MK2.5 + MMU2 automatická iniciace - MK2.5 nebyla schopna automaticky detekovat MMU2 po zapnutí tiskárny. Tato chyba byla opravena.

v3.4.1 (v1.0.1) MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (12. října 2018)

 • Nový firmware k MMU2 desce v1.0.1
 • Opravena detekce konce filamentu
 • Chyba ve Stealth módu (projevovala se pomalými pohyby osy Z) opravena
 • Zpráva "Senzor nerozpoznal filament. Vypnout?" byla dočasně odstraněna - tato funkce měla tendenci být příliš citlivou a nespolehlivou. Pracujeme na jejím vylepšení.
 • Opraveny statistiky během aktivního tisku
 • Opraven problém s varováním OctoPrintu "Printer reset detected".

v3.4.1 MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (4. října 2018)

 • Opravena detekce konce filamentu
 • Chyba ve Stealth módu (projevovala se pomalými pohyby osy Z) opravena
 • Zpráva "Senzor nerozpoznal filament. Vypnout?" byla dočasně odstraněna - tato funkce měla tendenci být příliš citlivou a nespolehlivou. Pracujeme na jejím vylepšení.
 • Opraveny statistiky během aktivního tisku
 • Opraven problém s varováním OctoPrintu "Printer reset detected".

v3.4.1 MK2.5 (4. října 2018)

 • Opravena detekce konce filamentu
 • Chyba ve Silent módu (projevovala se pomalými pohyby osy Z) opravena
 • Zpráva "Senzor nerozpoznal filament. Vypnout?" byla dočasně odstraněna - tato funkce měla tendenci být příliš citlivou a nespolehlivou. Pracujeme na jejím vylepšení.
 • Opraveny statistiky během aktivního tisku
 • Opraven problém s varováním OctoPrintu "Printer reset detected".

v3.4.1 MK3 (4. října 2018)

 • Opravena detekce konce filamentu
 • Chyba ve Stealth módu (projevovala se pomalými pohyby osy Z) opravena
 • Zpráva "Senzor nerozpoznal filament. Vypnout?" byla dočasně odstraněna - tato funkce měla tendenci být příliš citlivou a nespolehlivou. Pracujeme na jejím vylepšení.
 • Opraveny statistiky během aktivního tisku
 • Opraven problém s varováním OctoPrintu "Printer reset detected".

v3.4.0 MK3 (12. září 2018)

 • Podpora Multi Material Upgrade 2.0
 • Nový filament sensor engine 2.0
 • Vylepšená ochrana proti výpadku proudu
 • Nastavitelná hlasitost akustických upozornění
 • Upravené limity akcelerace a posuvu filamentu v extruderu
 • Zobrazení stavu sondy P.I.N.D.A. v menu
 • Oprava zobrazení zbývajícího času tisku

v3.4.0 MK2.5 (12. září 2018)

 • Podpora Multi Material Upgrade 2.0
 • Nový filament sensor engine 2.0
 • Nastavitelná hlasitost akustických upozornění
 • Oprava zobrazení zbývajícího času tisku

v3.4.0 MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (12. září 2018)

 • Podpora Multi Material Upgrade 2.0
 • Nový filament sensor engine 2.0
 • Vylepšená ochrana proti výpadku proudu
 • Nastavitelná hlasitost akustických upozornění
 • Upravené limity akcelerace a posuvu filamentu v extruderu
 • Zobrazení stavu sondy P.I.N.D.A. v menu
 • Oprava zobrazení zbývajícího času tisku

v3.4.0 RC2 MK3/MK2.5 Multi Material 2.0 (30. srpna 2018)

 • Úvodní vydání pro MMU 2.0

v3.3.1 MK2.5 (16. července 2018)

 • Oprava statistik spotřebovaného filamentu
 • Opravena chyba v příkazu G28 (auto home), která způsobovala nežádoucí spuštění Mesh bed levelingu po provedení teplotní kalibrace a občasné komunikační timeouty
 • Vylepšené zavádění filamentu (pokud je osa Z v okamžiku spuštění zavádění filamentu níže než na úrovni 20 mm, tiskárna automaticky zvýší její pozici tak, aby zajistila dostatek místa na vyčištění trysky)
 • Oprava funkcí úvodního nastavení

v3.3.1 MK3 (16. července 2018)

 • Oprava statistik spotřebovaného filamentu
 • Opravena chyba v příkazu G28 (auto home), která způsobovala nežádoucí spuštění Mesh bed levelingu po provedení teplotní kalibrace a občasné komunikační timeouty
 • Vylepšené zavádění filamentu (pokud je osa Z v okamžiku spuštění zavádění filamentu níže než na úrovni 20 mm, tiskárna automaticky zvýší její pozici tak, aby zajistila dostatek místa na vyčištění trysky)
 • Oprava funkcí úvodního nastavení

v3.3.0 MK2.5 (2. července 2018)

 • Vylepšení a řešení bugů detekce nárazu a detekce konce filamentu (obzvláště při tisku přes Octoprint a USB)
 • Oprava chybných pohybů během ukončování tisku
 • Nové jazykové varianty (pro češtinu, italštinu, němčinu, španělštinu a polštinu) - angličtina je ve implementována ve všech variantách
 • Příkaz M86 pro nastavení nebo vypnutí automatického vypnutí předehřevu (safety timer)
 • Vylepšená teplotní kalibrace
 • Podpora zobrazení odhadu zbývajícího času tisku

v3.3.0 MK3 (2. července 2018)

 • Limit na rychlé opakování detekce nárazu
 • Vylepšení a řešení bugů detekce nárazu a detekce konce filamentu (obzvláště při tisku přes Octoprint a USB)
 • Oprava chybných pohybů během ukončování tisku
 • Podpora několika nových jazyků (vedle češtiny i italština, němčina, polština a španělština) - abyste viděli možnost přepnutí jazyka, je nutné updatovat firmware přes Slic3r PE 1.40.1-beta nebo vyšší!
 • Příkaz M86 pro nastavení nebo vypnutí automatického vypnutí předehřevu (safety timer)
 • Vylepšená teplotní kalibrace
 • Oprava funkce Power panic (detekce výpadku napájení)
 • Podpora zobrazení odhadu zbývajícího času tisku

v3.2.1 MK3 (18. května 2018)

 • Opravné vydání (kompletní seznam novinek z předchozí verze najdete v seznamu změn v3.2.0
 • Oprava Původce a funkce Doladění Z
 • Vylepšena XYZ kalibrace

v3.2.1 MK2.5 (18. května 2018)

 • Opravné vydání (kompletní seznam novinek z předchozí verze najdete v seznamu změn v3.2.0
 • Oprava Původce a funkce Doladění Z
 • Vylepšena XYZ kalibrace

v3.2.0 MK2.5 (10. května 2018)

 • Linear advance je zpět!
 • Vylepšená funkčnost senzoru filamentu
 • Bezpečnostní časový spínač
 • G-cody pro nastavení teplotní korekce
 • Podpora pro Rambo 1.0
 • Vylepšená teplotní kalibrace

v3.2.0 MK3 (10. května 2018)

 • Linear advance je zpět!
 • Nová XYZ kalibrace
 • Vylepšená funkčnost senzoru filamentu
 • Bezpečnostní časový spínač
 • G-cody pro nastavení teplotní korekce
 • Korekce linearity extruderu
 • Stealth mód pro osu Z
 • Kalibrace osy Z / Mesh bed leveling: aktivní stall guard (nouzové zastavení kalibrace ve chvíli, kdy se tryska dotkne podložky dříve, než sepne sonda P.I.N.D.A.)
 • Vylepšená teplotní kalibrace

v3.1.4 MK2.5 (10. dubna 2018)

 • Spolehlivější a rychlejší XYZ kalibrace.
 • Algoritmus hledání měřících bodů byl vylepšen tak, aby potlačil „falešné cíle“, jejichž detekci způsoboval zahřátý meandr blízko měřícího bodu.

v3.1.3 MK3 (8. března 2018)

 • Méně citlivý Selftest
 • Oprava nastavení průtoku v LCD menu a vyladění hodnoty průtoku.

v3.1.0 MK2SMK2/S Multi Material 1.0MK2 (12. listopadu 2017)

 • Linear Advance
 • Průvodce – Wizard
 • Lepší podpora OctoPrint
 • Řazení souborů na SD kartě podle jména nebo data
 • Kontrola kompletnosti .gcode souborů
 • Integrovana V2 kalibrace
 • Auto power mód
 • XYZ kalibracni detaily jsou vypisovány přesněji
 • Přidána kontrola funkčního termistoru v PID kalibraci
 • M220: Speed factor
 • Uložení E steps per mm do EEPROM opraveno
 • Vylepšeno scrollovaní dlouhých jmen .gcode souborů
 • Více o tomto zásadním updatu najdete na josefprusa.cz
 • Pozor, máme reportovanou chybu, která se projevuje při využití Repetier serveru. Prosíme, počkejte s jeho používáním na další verzi, kterou už chystáme.

v3.0.12 MK1 (23. června 2017)

 • Vylepšená XYZ kalibrace
 • Výsledky XYZ kalibrace jsou nyní dostupne v menu Podpory
 • Opraven selftest
 • Vylepšené vysunutí struny
 • Multi Material
 • Při přerušení tisku se tiskárny zeptá, které struny vysunout
 • Přidán „T?“ gcode, při kterém se tiskárna zeptá, který extruder použít pro jednomateriálový tisk
 • Přidána podpora MK1

Starší verze