Ovladače a manuály

Ovladače

 • Verze 2.1.4 changelog
  • Update Slic3r PE na verzi 1.39.1 s přesným odhadem času. Pro zobrazení je nutné Gcode exportovat.
  • MK3: Přidána nastavení pro 0.25mm a 0.6mm trysku
 • Verze 2.1.3 changelog
  • MK3: Tisková nastavení pro Slic3r bez přeplňování a výrazně lepším chlazením. Výchozí infill změněn z cubic na grid.
  • MK3: Nastavení 0.35mm FAST bylo smazané, protože už 0.20mm nastavení využívá maximální průtok E3D trysky 15 mm3/s
  • MK3: Vzorové objekty přegenerovány s novými nastaveními
  • MAC: Pro update, překopírujte nový Slic3r PE do aplikací a spusťte “Configuration Assistant” z menu Help. Nezapomeňte zaškrtnout „Reset user profile”, aby se nová nastavení nemíchala se starými
 • Verze 2.1.1 changelog
  • Slic3r Prusa Edition updatován na verzi 1.38.6
  • MK3: Aktualizovaná tisková nastavení, která zlepšují kvalitu tisku snížením Infill perimeter overlap na 25%
  • MAC: Ukázkové objekty aktualizovány na poslední revizi
 • Verze 2.1.0 changelog
  • Slic3r Prusa Edition updatován na verzi 1.38.5
  • PrusaControl updatován na verzi 0.9.4, která nyní podporuje i 32bit
  • Aktualizovaná tisková nastavení pro MK3
  • Tisková nastavení pro MK2 MultiMaterial Single Mode byla přesunuta do Multi Material Slic3r PE
  • Aktualizované ukázkové objekty pro MK2 s linear advance
  • Aktualizované ukázkové objekty pro MK3
  • Nové ukázkové objekty jsou nyní nakopírovány do adresáře s ovladači – už není třeba je zálohovat
  • MAC: Tisková nastavení integrována do Slic3r Prusa Edition! Spusťte je z Help -> Configuration Wizard
 • Verze 2.0.0 changelog
  • Přidány vzorové modely a tisková nastavení pro MK3
 • Verze 1.9.2 changelog
  Více o této verzi najdete na josefprusa.cz
  • Až o 10% rychlejší tisková nastavení
  • Přidána experimentální Linear Advance nastavení rychlejší až o 30%
 • Verze 1.9.1 changelog
  • Slic3r PE ve verzi 1.37.2
  • PrusaControl ve verzi 0.9.4_415_beta
  • Tisková nastavení upravena pro podporu Linear Advance
 • Verze 1.9.0 changelog
  • Slic3r PE v nové verzi 1.37.1
  • PrusaControl verze 0.9.3_390_beta s podporou Multi Materiálu!
  • MM
    – Nové nastavení pro 0.6 trysku a rozpustné podpory
    – Tiskárna během první vrstvy zkusí tisk ze všech extruderů, aby se ověřilo, že je filament dobře zavedený.
    – Nový 3 materiálový testovací objekt – Big Whale Jumping by GabirelYun PLA a BVOH.
  • Starší verze
 • Verze 1.7.7 (6.5.2017) s posledními nastaveními pro Plus/MK1

Manuály

 • Original Prusa i3 MK3
  • Česká příručka 3D tiskaře 4 MB
  • – Verze 3.02 (Údržba podávacích koleček Bondtech, úprava kapitoly Zavádění filamentu, Crash detekce, Teploty, Napětí, Tryska Olsson Ruby…)
  • – 13. února 2018
 • Original Prusa i3 MK2S
  • Česká Příručka 3D tiskaře 4 MB
  • – Verze 2.02 (update na základě změn ve firmware v3.1.0 – Linear Advance, třídění souborů na SD kartě, atd; aktualizace kapitoly Materiály)
  • – 4. ledna 2018
  • Anglická příručka 3D tiskaře 4 MB
  • – Verze 2.02 (update based on changes in firmware v3.1.0 – Wizard, Linear Advance, SD Card sorting, etc.; Materials chapter update)
  • – 4. ledna 2018
 • Original Prusa i3 MK2
  • Česká Příručka 3D tiskaře 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (upřesnění přípravy podložky, změny v kalibračním postupu, kdy je nutné opakovat kalibraci, změna filamentu během tisku, zubní niť na sundavání objektů, úplný tovární reset, upgrade firmware…)
  • English 3D Printing Handboook 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (PEI surface preparation changes, calibration flow tweaks, when is needed to redo the calibration, how to change filament during a print, dental floss for object removing, light and full factory reset, firmware update…)

Ostatní

 • ColorPrint
 • Simplify3D nastavení
 • Cura nastavení 
 • RAMBo addon pro Arduino.
  • Umožní nahrát FW přes Arduino.
  • Stáhnout
 • Firmware

  Firmware 3.1.0 (12. listopad, 2017)

  MK1, MK2 a MK2 Multi Material jsou nyní podporovány.

  prusa3d_fw_3_1_0.zip
  Změny v 3.1.0 final:

  • Linear Advance
  • Průvodce – Wizard
  • Lepší podpora OctoPrint
  • Řazení souborů na SD kartě podle jména nebo data
  • Kontrola kompletnosti .gcode souborů
  • Integrovana V2 kalibrace
  • Auto power mód
  • XYZ kalibracni detaily jsou vypisovány přesněji
  • Přidána kontrola funkčního termistoru v PID kalibraci
  • M220: Speed factor
  • Uložení E steps per mm do EEPROM opraveno
  • Vylepšeno scrollovaní dlouhých jmen .gcode souborů

  Více o tomto zásadním updatu najdete na josefprusa.cz
  Pozor, máme reportovanou chybu, která se projevuje při využití Repetier serveru. Prosíme, počkejte s jeho používáním na další verzi, kterou už chystáme.
  Změny v 3.0.12 final:

  • MM: opravena chyba zvukové signalizace při zavádění filamentu
  • M500 g-code uz neuklada Esteps hodnotu, což mohlo způsobit chybu podávání extruderu při upgrade z MK2 na MK2 MM

  Změny v 3.0.12-RC2:

  • Vylepšená XYZ kalibrace
  • Výsledky XYZ kalibrace jsou nyní dostupne v menu Podpory
  • Opraven selftest
  • Vylepšené vysunutí struny
  • Multi Material
   • Při přerušení tisku se tiskárny zeptá, které struny vysunout
   • Přidán „T?“ gcode, při kterém se tiskárna zeptá, který extruder použít pro jednomateriálový tisk
  • Přidána podpora MK1

  Detailní seznam změn na Githubu

  Firmware 3.1.4 (10. duben 2018)

  Pouze pro MK2.5

  prusa3d_fw_3_1_4_mk25.zip
  Změny ve verzi 3.1.4:

   • Spolehlivější a rychlejší XYZ kalibrace.
   • Algoritmus hledání měřících bodů byl vylepšen tak, aby potlačil „falešné cíle“, jejichž detekci způsoboval zahřátý meandr blízko měřícího bodu.

   Změny ve verzi 3.1.3:

   • Úprava češtiny
   • Teplotní kalibrace opravena a umožní sejmutí plechu pokud je přítomný
   • Neobsahuje hlášku o vývojové verzi

   Změny ve verzi 3.1.3 RC1:

   • Úvodní verze

  Firmware 3.1.3 (8. březen 2018)

  Pouze pro MK3.

  prusa3d_fw_3_1_3_mk3.zip
  Změny ve verzi 3.1.3-RC1:

  • Méně citlivý Selftest
  • Oprava nastavení průtoku v LCD menu a vyladění hodnoty průtoku.

  Změny ve verzi 3.1.2:
  prusa3d_fw_3_1_2.zip

  • Opraven tisk malých vrstev 50um a 100um
  • Přidán přesný homing os X a Y, který zabraňuje malým posunům vrstev při rehomování po ztrátě napájení nebo kolizi. Po nahrani FW se automaticky spusti self test, který tuto funkci aktivuje
  • Přesnější měření otáček ventilátoru, snižující falešné detekce zastavení

  Změny ve verzi 3.1.1:

  • Filament sensor je více spolehlivý – užívá vyšší FPS a při detekci konce filamentu ještě jednou provede test
  • Fail stats jsou rozděleny pro poslední tisk a celkové počty. Detekce kolize je rozdělena na osu X a Y
  • Chyba ventilátoru při tisku přes OctoPrint nyní nezablokuje další tisk
  • Chyba ventilátoru při homingu neponičí tisk
  • Upraveny hodnoty předehřívání
  • Menu teplotní kalibrace vypíše na LCD instrukce
  • Vylepšená komunikace pro seriové lince

  Změny ve verzi 3.1.1 b150 RC5:

  • Zlepšena podpora OctoPrint
  • Zlepšena spolehlivost tisků
  • Nastavené limity na 200mm/s pro NORMAL mod a 172mm/s pro STEALTH mode
  • Test prohození větráčků se při neúspěšném automatickém testu zeptá uživatele na ověření
  • Při startu tiskárna ukazuje verzi firmware na startovací obrazovce
  • Přidána podpora temperature runaway na podložce
  • Opravené počítání docházení filamentu ve statistikách
  • Dočasně vypnutá podpora Linear advance, může způsobovat náhodné posuny na MK2 a MK3
  • Hláška při změně módu z NORMAL na STEALTH už nepauzuje tisk
  • Při detekci kolize se zobrazí hláška na LCD
  • Vylepšený výpis hlášek na LCD
  • Funkce změny filamentu nyní po 10 minutách čekání bez interakce zchladí trysku
  • Zlepšení komunikace přes sériovou linku/USB
  • Opravena možnost spuštění průvodce kalibrací ve STEALTH modu a občasné neuložení korekce osy Z
  • Upravené a zlepšené vysouvání filamentu

  Změny ve verzi 3.1.1 b143 RC4:

  • Vylepšena spolehlivost ochrany před výpadkem energie na některých tiskárnách
  • Vylepšena funkce vyjmutí filamentu, snížena pravděpodobnost zablokování
  • Vylepšena spolehlivost Octoprintu
  • Přidána hláška varující uživatele, že přepnutím z normálního do stealth módu přestane fungovat detekce nárazu.
  • AutoLoad je nyní uživatelsky příjemnější a chytřejší, s lepšími menu
  • Vylepšen dialog „Barva není čistá“ při změně barev
  • AutoLoading při studené trysce nyní zahlásí chybu
  • Rutina teplotní kalibrace nyní na konci vypne automaticky vyhřávanou podložku
  • Vylepšena detekce falešných MINTEMP chyb

  Změny ve verzi 3.1.1 b138 RC3:

  • Zvýšen proud v motoru osy Z, čímž se vylepšila stabilita osy Z a vlastnosti obnovení po výpadku proudu
  • Opraven příkaz M110
  • Dočasné vypnutí detekce nárazu při tisku přes USB/serial
  • funkce způsobovala vypnutí Octoprintu, pracujeme na nápravě
  • Během selftestu se nyní kontroluje zda je senzor filamentu správně připojen a zda komunikuje
  • Nastavení bylo pročištěno aby se zlepšila čitelnost
  • Zvýšena stabilita komunikace s Octoprintem
  • Vylepšený algoritmus automatického zavedení filamentu
  • nevyvolá se chybně ve chvíli, kdy je filament už zaveden
  • Automatické zavedení filamentu je možné vypnout/zapnout z LCD menu
  • Vylepšena spolehlivost maskování Mintemp erroru senzorem okolní teploty
  • Hlavní menu bylo lehce přeorganizováno
  • Wizard se nyní neptá, zda je barva čistá když dochází k zavedení filamentu tak, aby nemátl uživatele

  Změny ve verzi 3.1.1 b137 RC2:

  • Opravena funkčnost ochrany proti výpadku energie v případě absolutního pozicování extruderu
  • Oprava náhodných resetů během Wizardu způsobených dlouhými odezvami od uživatele
  • Automatické zavádění filamentu během výměny filamentu
  • Implementována funkce kontroly nekompletního souboru
  • Implementována podpora druhé sériové linky – umožńuje komunikaci s Pi Zero W
  • Opraveny statistiky chyb (je možné je resetovat z menu Factory reset)
  • Opraven test větráčku (nyní odhalí prohozené větráčky)
  • Opravena konverzní tabulka senzoru okolní teploty, nyní se používá k maskování MINTEMP chyby v případech, kdy je tiskárna umístěna v prostředí s nízkou teplotou
  • Akcelerace Stealth módu a maximální rychlosti jsou nyní omezeny tak, aby předcházely posunutí vrstev
  • Normální mód je nyní vynuceně nastaven před XYZ kalibrací a self testem
  • Opraveno menu detekce kolize během tisku (její zapnutí a vypnutí občas nefungovalo)
  • Menu Senzoru filamentu nyní ukazuje další hodnotu [N/A] – ta znamená, že senzor není připojen nebo není k dispozici kvůli špatnému zapojení
  • Implementována funkce řazení souboru při tisku z SD karty až pro 100 souborů na adresář
  • Opraveny problémy s Wizardem během prvního spuštění tiskárny
  • Položky menu jsou nyní správně schovány během kalibrace první vrstvy
  • Odstraněna možnost debugování výstupu na sériové lince, abychom předešli problémům s kompatibilitou s Ocroprintem

  Změny ve verzi 3.1.1 b122 RC1:

  • První vydání pro MK3
  • Opraveno padání XYZ kalibrace z verze b121