Ovladače a manuály

Ovladače

  • Verze 1.9.0 Aktuální (17.9.2017) pro MK2/S/MMU
  • Verze 1.9.0 changelog
   • Slic3r PE v nové verzi 1.37.1
   • PrusaControl verze 0.9.3_390_beta s podporou Multi Materiálu!
   • MM
     – Nové nastavení pro 0.6 trysku a rozpustné podpory
     – Tiskárna během první vrstvy zkusí tisk ze všech extruderů, aby se ověřilo, že je filament dobře zavedený.
     – Nový 3 materiálový testovací objekt – Big Whale Jumping by GabirelYun PLA a BVOH.
   • Verze 1.8.0 changelog
    • Slic3r PE v nové verzi 1.36.2
    • MM
     • – Přidáno tiskové nastavení pro efektivnější využití vodou rozpustných podpor pouze při doteku s objektem – NORMAL SOLUBLE INTERFACE
     • – Vylepšený vzorový g-code – Gear Bearing
     • – Přidány vzorové g-cody pro Multi Materiál tiskárnu v Single Modu (za použití pouze jednoho extruderu)
     • – Smart wipe tower má nyní lepší přichycení k tiskové podložce
     • – Vylepšené chlazení tisknutého objektu
     • – Několik STL může být současně přetaženo do okna Slic3ru a ten rozpozná více materiálový objekt
    • OSX
     • – Slic3r PE je nyní podepsaný a systém nevyžaduje potvrzení při prvním spuštění
   • Verze 1.7.9.1 changelog
    • – Slic3r PE ve verzi to 1.35.5.16
    • – MM – Přidán BVOH rozpustný materiál a nastavení pro tisk s rozpustnými podporami (0.20mm NORMAL SOLUBLE, BVOH v extruderu č. 4)
    • – MK2/MK2S – Odebráno nastavení tiskárny pro ColorPrint, jelikož webový ColorPrint funguje i s funkcí Zhop. Zhop přípona odebrána ze jména hlavního nastavení.
   • Starší verze
  • Verze 1.7.7 (6.5.2017) s posledními nastaveními pro Plus/MK1

Manuály

 • Original Prusa i3 MK2 Multi Material
 • Original Prusa i3 MK2S
  • Česká Příručka 3D tiskaře 6 MB
  • – Verze 2.01
  • – 27.10.2017 (přidány kapitoly Pravidelná údržba, PrusaControl, Pokročilá kalibrace, opravená Korekce podložky a další malé úpravy)
  • English 3D Printing Handboook 6 MB
  • – Version 2.01 (added chapters Regular maintenance, PrusaControl, Advanced calibration, corrected Bed Level Correction and other small changes)
 • – 7.9.2017
 • Original Prusa i3 MK2
  • Česká Příručka 3D tiskaře 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (upřesnění přípravy podložky, změny v kalibračním postupu, kdy je nutné opakovat kalibraci, změna filamentu během tisku, zubní niť na sundavání objektů, úplný tovární reset, upgrade firmware…)
  • English 3D Printing Handboook 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (PEI surface preparation changes, calibration flow tweaks, when is needed to redo the calibration, how to change filament during a print, dental floss for object removing, light and full factory reset, firmware update…)
 • Original Prusa i3 Plus 1.75mm
 • Original Prusa i3 Plus 3mm

Ostatní

Firmware

Firmware 3.1.0 (12. listopad, 2017)

MK1, MK2 a MK2 Multi Material jsou nyní podporovány.

prusa3d_fw_3_1_0.zip
Změny v 3.1.0 final:

 • Linear Advance
 • Průvodce – Wizard
 • Lepší podpora OctoPrint
 • Řazení souborů na SD kartě podle jména nebo data
 • Kontrola kompletnosti .gcode souborů
 • Integrovana V2 kalibrace
 • Auto power mód
 • XYZ kalibracni detaily jsou vypisovány přesněji
 • Přidána kontrola funkčního termistoru v PID kalibraci
 • M220: Speed factor
 • Uložení E steps per mm do EEPROM opraveno
 • Vylepšeno scrollovaní dlouhých jmen .gcode souborů

Změny v 3.0.12 final:

 • MM: opravena chyba zvukové signalizace při zavádění filamentu
 • M500 g-code uz neuklada Esteps hodnotu, což mohlo způsobit chybu podávání extruderu při upgrade z MK2 na MK2 MM

Změny v 3.0.12-RC2:

 • Vylepšená XYZ kalibrace
 • Výsledky XYZ kalibrace jsou nyní dostupne v menu Podpory
 • Opraven selftest
 • Vylepšené vysunutí struny
 • Multi Material
  • Při přerušení tisku se tiskárny zeptá, které struny vysunout
  • Přidán „T?“ gcode, při kterém se tiskárna zeptá, který extruder použít pro jednomateriálový tisk
 • Přidána podpora MK1

Detailní seznam změn na Githubu