Ovladače a manuály

Ovladače

 • Verze 2.1.3 changelog
  • MK3: Tisková nastavení pro Slic3r bez přeplňování a výrazně lepším chlazením. Výchozí infill změněn z cubic na grid.
  • MK3: Nastavení 0.35mm FAST bylo smazané, protože už 0.20mm nastavení využívá maximální průtok E3D trysky 15 mm3/s
  • MK3: Vzorové objekty přegenerovány s novými nastaveními
  • MAC: Pro update, překopírujte nový Slic3r PE do aplikací a spusťte “Configuration Assistant” z menu Help. Nezapomeňte zaškrtnout „Reset user profile”, aby se nová nastavení nemíchala se starými
 • Verze 2.1.1 changelog
  • Slic3r Prusa Edition updatován na verzi 1.38.6
  • MK3: Aktualizovaná tisková nastavení, která zlepšují kvalitu tisku snížením Infill perimeter overlap na 25%
  • MAC: Ukázkové objekty aktualizovány na poslední revizi
 • Verze 2.1.0 changelog
  • Slic3r Prusa Edition updatován na verzi 1.38.5
  • PrusaControl updatován na verzi 0.9.4, která nyní podporuje i 32bit
  • Aktualizovaná tisková nastavení pro MK3
  • Tisková nastavení pro MK2 MultiMaterial Single Mode byla přesunuta do Multi Material Slic3r PE
  • Aktualizované ukázkové objekty pro MK2 s linear advance
  • Aktualizované ukázkové objekty pro MK3
  • Nové ukázkové objekty jsou nyní nakopírovány do adresáře s ovladači – už není třeba je zálohovat
  • MAC: Tisková nastavení integrována do Slic3r Prusa Edition! Spusťte je z Help -> Configuration Wizard
 • Verze 2.0.0 changelog
  • Přidány vzorové modely a tisková nastavení pro MK3
 • Verze 1.9.1 changelog
  • Slic3r PE ve verzi 1.37.2
  • PrusaControl ve verzi 0.9.4_415_beta
  • Tisková nastavení upravena pro podporu Linear Advance
 • Verze 1.9.2 changelogVíce o této verzi najdete na josefprusa.cz
  • Až o 10% rychlejší tisková nastavení
  • Přidána experimentální Linear Advance nastavení rychlejší až o 30%
 • Verze 1.9.1 changelog
  • Slic3r PE ve verzi 1.37.2
  • PrusaControl ve verzi 0.9.4_415_beta
  • Tisková nastavení upravena pro podporu Linear Advance
 • Verze 1.9.0 changelog
  • Slic3r PE v nové verzi 1.37.1
  • PrusaControl verze 0.9.3_390_beta s podporou Multi Materiálu!
  • MM
    – Nové nastavení pro 0.6 trysku a rozpustné podpory
    – Tiskárna během první vrstvy zkusí tisk ze všech extruderů, aby se ověřilo, že je filament dobře zavedený.
    – Nový 3 materiálový testovací objekt – Big Whale Jumping by GabirelYun PLA a BVOH.
  • Starší verze
 • Verze 1.7.7 (6.5.2017) s posledními nastaveními pro Plus/MK1

Manuály

 • Original Prusa i3 MK2S
  • Česká Příručka 3D tiskaře 4 MB
  • – Verze 2.02 (update na základě změn ve firmware v3.1.0 – Linear Advance, třídění souborů na SD kartě, atd; aktualizace kapitoly Materiály)
  • – 4. ledna 2018
  • Anglická příručka 3D tiskaře 4 MB
  • – Verze 2.02 (update based on changes in firmware v3.1.0 – Wizard, Linear Advance, SD Card sorting, etc.; Materials chapter update)
  • – 4. ledna 2018
 • Original Prusa i3 MK2
  • Česká Příručka 3D tiskaře 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (upřesnění přípravy podložky, změny v kalibračním postupu, kdy je nutné opakovat kalibraci, změna filamentu během tisku, zubní niť na sundavání objektů, úplný tovární reset, upgrade firmware…)
  • English 3D Printing Handboook 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (PEI surface preparation changes, calibration flow tweaks, when is needed to redo the calibration, how to change filament during a print, dental floss for object removing, light and full factory reset, firmware update…)

Ostatní

Od verze firmware 3.1.0 je gcode součástí menu Kalibrace první vrstvy

Firmware

Firmware 3.1.0 (12. listopad, 2017)

MK1, MK2 a MK2 Multi Material jsou nyní podporovány.

prusa3d_fw_3_1_0.zip
Změny v 3.1.0 final:

 • Linear Advance
 • Průvodce – Wizard
 • Lepší podpora OctoPrint
 • Řazení souborů na SD kartě podle jména nebo data
 • Kontrola kompletnosti .gcode souborů
 • Integrovana V2 kalibrace
 • Auto power mód
 • XYZ kalibracni detaily jsou vypisovány přesněji
 • Přidána kontrola funkčního termistoru v PID kalibraci
 • M220: Speed factor
 • Uložení E steps per mm do EEPROM opraveno
 • Vylepšeno scrollovaní dlouhých jmen .gcode souborů

Více o tomto zásadním updatu najdete na josefprusa.cz
Pozor, máme reportovanou chybu, která se projevuje při využití Repetier serveru. Prosíme, počkejte s jeho používáním na další verzi, kterou už chystáme.
Změny v 3.0.12 final:

 • MM: opravena chyba zvukové signalizace při zavádění filamentu
 • M500 g-code uz neuklada Esteps hodnotu, což mohlo způsobit chybu podávání extruderu při upgrade z MK2 na MK2 MM

Změny v 3.0.12-RC2:

 • Vylepšená XYZ kalibrace
 • Výsledky XYZ kalibrace jsou nyní dostupne v menu Podpory
 • Opraven selftest
 • Vylepšené vysunutí struny
 • Multi Material
  • Při přerušení tisku se tiskárny zeptá, které struny vysunout
  • Přidán „T?“ gcode, při kterém se tiskárna zeptá, který extruder použít pro jednomateriálový tisk
 • Přidána podpora MK1

Detailní seznam změn na Githubu

Firmware 3.1.1 RC5 b150 (18. leden 2017)

Pouze pro MK3.

prusa3d_fw_3_1_1_rc5_b150.zip

Změny ve verzi 3.1.1 b150 RC5:

 • Zlepšena podpora OctoPrint
 • Zlepšena spolehlivost tisků
 • Nastavené limity na 200mm/s pro NORMAL mod a 172mm/s pro STEALTH mode
 • Test prohození větráčků se při neúspěšném automatickém testu zeptá uživatele na ověření
 • Při startu tiskárna ukazuje verzi firmware na startovací obrazovce
 • Přidána podpora temperature runaway na podložce
 • Opravené počítání docházení filamentu ve statistikách
 • Dočasně vypnutá podpora Linear advance, může způsobovat náhodné posuny na MK2 a MK3
 • Hláška při změně módu z NORMAL na STEALTH už nepauzuje tisk
 • Při detekci kolize se zobrazí hláška na LCD
 • Vylepšený výpis hlášek na LCD
 • Funkce změny filamentu nyní po 10 minutách čekání bez interakce zchladí trysku
 • Zlepšení komunikace přes sériovou linku/USB
 • Opravena možnost spuštění průvodce kalibrací ve STEALTH modu a občasné neuložení korekce osy Z
 • Upravené a zlepšené vysouvání filamentu

Změny ve verzi 3.1.1 b143 RC4:

 • Vylepšena spolehlivost ochrany před výpadkem energie na některých tiskárnách
 • Vylepšena funkce vyjmutí filamentu, snížena pravděpodobnost zablokování
 • Vylepšena spolehlivost Octoprintu
 • Přidána hláška varující uživatele, že přepnutím z normálního do stealth módu přestane fungovat detekce nárazu.
 • AutoLoad je nyní uživatelsky příjemnější a chytřejší, s lepšími menu
 • Vylepšen dialog „Barva není čistá“ při změně barev
 • AutoLoading při studené trysce nyní zahlásí chybu
 • Rutina teplotní kalibrace nyní na konci vypne automaticky vyhřávanou podložku
 • Vylepšena detekce falešných MINTEMP chyb

Změny ve verzi 3.1.1 b138 RC3:

 • Zvýšen proud v motoru osy Z, čímž se vylepšila stabilita osy Z a vlastnosti obnovení po výpadku proudu
 • Opraven příkaz M110
 • Dočasné vypnutí detekce nárazu při tisku přes USB/serial
 • funkce způsobovala vypnutí Octoprintu, pracujeme na nápravě
 • Během selftestu se nyní kontroluje zda je senzor filamentu správně připojen a zda komunikuje
 • Nastavení bylo pročištěno aby se zlepšila čitelnost
 • Zvýšena stabilita komunikace s Octoprintem
 • Vylepšený algoritmus automatického zavedení filamentu
 • nevyvolá se chybně ve chvíli, kdy je filament už zaveden
 • Automatické zavedení filamentu je možné vypnout/zapnout z LCD menu
 • Vylepšena spolehlivost maskování Mintemp erroru senzorem okolní teploty
 • Hlavní menu bylo lehce přeorganizováno
 • Wizard se nyní neptá, zda je barva čistá když dochází k zavedení filamentu tak, aby nemátl uživatele

Změny ve verzi 3.1.1 b137 RC2:

 • Opravena funkčnost ochrany proti výpadku energie v případě absolutního pozicování extruderu
 • Oprava náhodných resetů během Wizardu způsobených dlouhými odezvami od uživatele
 • Automatické zavádění filamentu během výměny filamentu
 • Implementována funkce kontroly nekompletního souboru
 • Implementována podpora druhé sériové linky – umožńuje komunikaci s Pi Zero W
 • Opraveny statistiky chyb (je možné je resetovat z menu Factory reset)
 • Opraven test větráčku (nyní odhalí prohozené větráčky)
 • Opravena konverzní tabulka senzoru okolní teploty, nyní se používá k maskování MINTEMP chyby v případech, kdy je tiskárna umístěna v prostředí s nízkou teplotou
 • Akcelerace Stealth módu a maximální rychlosti jsou nyní omezeny tak, aby předcházely posunutí vrstev
 • Normální mód je nyní vynuceně nastaven před XYZ kalibrací a self testem
 • Opraveno menu detekce kolize během tisku (její zapnutí a vypnutí občas nefungovalo)
 • Menu Senzoru filamentu nyní ukazuje další hodnotu [N/A] – ta znamená, že senzor není připojen nebo není k dispozici kvůli špatnému zapojení
 • Implementována funkce řazení souboru při tisku z SD karty až pro 100 souborů na adresář
 • Opraveny problémy s Wizardem během prvního spuštění tiskárny
 • Položky menu jsou nyní správně schovány během kalibrace první vrstvy
 • Odstraněna možnost debugování výstupu na sériové lince, abychom předešli problémům s kompatibilitou s Ocroprintem

Změny ve verzi 3.1.1 b122 RC1:

 • První vydání pro MK3
 • Opraveno padání XYZ kalibrace z verze b121