PRVNÍ VRSTVA

< Back to 3D PRINT QUALITY TROUBLESHOOTING GUIDE

Toto je zdaleka nejčastější problém s 3D tiskem a pravděpodobně první, s nímž se můžete setkat. První vrstva je nezbytná, protože je základem tištěného objektu. Pokud není dokonalá, zvyšuje se pravděpodobnost selhání tisku. Mnoho běžných problémů s 3D tiskem pramení ze špatné první vrstvy. Při tisku první vrstvy se může pokazit několik věcí, takže se podívejme, co lze udělat, abyste těmto problémům zabránili.

Připravte povrch pro tisk. Udržujte povrch čistý a bez mastnoty. V opačném případě bude mít vaše první vrstva problémy s přilepením k tiskové desce. Před začátkem tisku z ABS, PLA a mnoha dalších materiálů jednoduše otřete tiskový povrch čistou IPA 90% +. Aceton byste také měli čas od času používat, když se výtisky přestanou lepit, nebo čistič oken – nepoužívejte jej však denně.

Pokud je tryska příliš blízko tiskové podložce, nebude dostatek prostoru pro filament vytlačovaný z extruderu. Pokud budete mít trysku příliš blízko k povrchu tisku, budete v podstatě blokovat její otvor, takže nebude možné vytlačovat žádný filament. Tento problém můžete snadno rozpoznat, když tiskárna nevytlačí žádný fialment pro první vrstvu nebo dvě vrstvy. Pomocí funkce Live Adjust Z a kalibrace první vrstvy můžete vyladit výšku trysky.

Pokud je tryska příliš daleko od tiskové podložky, vytlačovaný filament se k ní nepřilepí. Vaším cílem je najít perfektní vzdálenost mezi špičkou trysky a tiskovým plátem – ne příliš daleko a ne příliš blízko. Chcete-li dosáhnout dobré přilnavosti k podložcea také aby váš fialment byl na desce mírně stlačený. Pomocí funkce Live Adjust Z a kalibrace první vrstvy můžete vyladit výšku trysky.

Řešení těchto problémů:

Správná kalibrace první vrstvy – Nejprve musíte provést kalibraci první vrstvy (LCD Menu – kalibrace – kalibrace první vrstvy). Další informace o tomto postupu naleznete v naší znalostní databázi. Až budete s výsledkem spokojeni, můžete začít tisknout. Když tiskárna vytváří počáteční tři vrstvy, můžete upravit výšku trysky pomocí možnosti Live Adjust Z. Jednoduše stiskněte knoflík během tisku po dobu asi 2 sekund a přejděte na Live Adjust Z. Tím se tryska posune v krocích +0,025 mm dále od tiskové podložky nebo blíže k tiskové podložce. Měňte tuto hodnotu po malých krůčcích, dokud mezi tryskou a tiskovou platformou není dostatek prostoru pro plastový materiál k úniku. Ideální první vrstva je zobrazena na fotografii níže.

Snižte rychlost tisku – Pokud výše uvedené kroky nepomohly, zkuste snížit rychlost tisku. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je otočením knoflíku během procesu tisku. Proti směru hodinových ručiček = snížení rychlosti, ve směru hodinových ručiček = zvýšení rychlosti. Doporučujeme snížit rychlost na přibližně 75% pro první tři vrstvy a poté ji vrátit do normálu.

Použijte doporučené teploty tisku, ujistěte se, že používáte doporučené teploty trysek a vyhřívané podložky – PrusaSlicer je nakonfiguruje správně na základě vybraného materiálu, takže není nutné upravovat teploty ručně na samotné tiskárně. Pokud experimentujete s novými materiály, které nedrží dobře, můžete se pokusit zvýšit teplotu vyhřívané podložky o 5–10 ° C. Tímto způsobem se filament lépe přilepí.

Pokud žádný z těchto návrhů problém nic nevyřeší, je pravděpodobné, že je extrudér ucpaný. K tomu může dojít buď, když se nad tryskou zasekne nadměrné množství úlomků, když se horký plast udržuje uvnitř extrudéru příliš dlouho, nebo když tepelné ochlazení extrudéru není dostatečné a filament začne měknout mimo požadovanou zónu tavení. Upevnění ucpaného extruderu může vyžadovat demontáž extruderu. Další informace o tomto problému naleznete v naší znalostní databázi.

Správně umístěný plát – před tiskem se ujistěte, že je tiskový plát správně usazen a že na  něm nejsou žádné zbytky předešlého tisku, nebo pod plátem zbytky filamentu které by mohly ovlivnit polohu plátu. Také se ujistěte, že plát je rovný a není ohnutý nebo poškozený.

Nerovnoměrný povrch – pokud váš tiskový povrch není rovný a zarovnání plechu nepomůže, může to být způsobeno výrobní tolerancí lepidla na plechu. Chcete-li dosáhnout rovného povrchu tisku, můžete zkusit přidat kus papíru pod nerovnou oblast ocelového plechu.