PRVNÍ VRSTVA NEPŘILNULA (NEDOSTATEČNÁ ADHEZE)

Pokud během procesu tisku zjistíte, že se na tiskové platformě neobjevil žádný objekt, obvykle to znamená, že se první vrstva nepřichytila správně. Chcete-li vyloučit problémy spojené se slicováním, zkuste nejprve vytisknout vzorek (předem naslicovaného) objektu.

 

Existuje několik důvodů, proč se první vrstva nelepí na tiskovou platformu:

 

  1. a) Tisková platforma není řádně zajištěna

 

Tisková platforma není správně zajištěna. Ujistěte se, že jste nezapomněli utáhnout černý knob v horní části věže. Volně se pohybující tisková platforma nemůže dosáhnout optimální polohy a první vrstva se nelepí.

 

Řešení: Utáhněte černý knob v horní části plošiny. Vývoj: Utáhněte černý knoflík v horní části platformy.

 

  1. b) Spodní část nádrže je zakalená / špinavá

 

Před nalitím pryskyřice do nádrže se ujistěte, že dno nádrže (FEP fólie) je zcela čistá. Zakalená, špinavá nebo poškozená FEP fólie bude mít nepříznivý dopad na kvalitu tisku a může dokonce dostatečně zablokovat UV záření, aby pryskyřice správně netuhla.

 

Řešení: FEP film očistěte teplou vodou a trochou mycího prostředku a otřete jej měkkými papírovými utěrkami. Papírové utěrky nízké kvality / hrubý papír by mohl poškrábat povrch.

Špinavý film FEP (vlevo) vs čistý film FEP (vpravo)

 

  1. c) Nesprávné nastavení sliceru

 

Existuje mnoho příčin které se mohou pokazit v průběhu slicování – nesprávné nastavení osvitových časů, nesprávná orientace objektu či špatně umístěné podpěry.

 

Ujistěte se, že používáte doporučené časy osvitu pro pryskyřici podle vašeho výběru. Testovali jsme více než sto různých pryskyřic a neustále testujeme nové, takže do PrusaSliceru můžeme přidávat vylepšené profily.

Řešení: Proveďte změnu modelu pomocí výchozího nastavení a zkuste znovu vytisknout objekt, nebo zkuste vytisknout jeden z ukázkových objektů, abyste vyloučili možnost, že příčinou jsou nastavení při slicování. Doby expozice pro počáteční vrstvy by měly být mnohem delší – např. 45 sekund pro zajištění pevného připojení k tiskové platformě.

 

  1. d) špatná orientace objektu / nedostatečné podpěry

 

Nesprávná orientace objektu může být dalším zdrojem problémů s přilnavostí. Jakmile vrstva ztuhne, musí ji tiskárna odpojit od dna nádrže – pokud existuje jediná podpěra, která drží velkou část objektu, nevydrží odolnost proti odlupování, což způsobí její oddělení.

 

Řešení: Přečtěte si kapitolu Slicování – doporučené postupy, abyste zjistili, jak správně umístit objekt.

 

  1. e) Pryskyřice byla smíchána s ipou

 

Pryskyřice byla smíchána s ipou (např. Při čištění tiskové platformy) a její vlastnosti se změnily, což způsobilo, že neztuhla.

 

Řešení: Nádobku s pryskyřicí řádně vyčistěte, použijte novou dávku pryskyřice a tisk opakujte.

 

  1. f) Tiskárna není správně zkalibrována

 

Je možné, že se od poslední kalibrace tiskárny něco změnilo – vyměnili jste některé části nebo přesunuli tiskárnu na nové místo.

 

Řešení: Vyžaduje se opětná kalibrace. Podrobnější pokyny naleznete v kapitole Kalibrace 4.5.

 

  1. g) Vadný tiskový displej nebo UV LED panel

 

Pokud se první vrstva nepřichytila na tiskovou platformu a nebo není vytvrzena ve spodní části nádrže, obvykle to znamená, že první vrstva nebyla vůbec vytvořena. Možnou příčinou je vadný tiskový displej nebo vadný či odpojený UV LED panel.

 

Řešení: Další informace o diagnostice funkce těchto dvou částí naleznete v části online odstraňování problémů na adrese https://help.prusa3d.com.