PROHLÉDNĚTE SI SVOU TISKÁRNU V 360° NÁHLEDU

Vyberte si svou tiskárnu a pokračujte k podrobnému nákresu

Original Prusa i3 MK3S+

Original Prusa i3 MK3S

Original Prusa i3 MK3

Original Prusa i3 MMU2 UPGRADE

Original Prusa MINI+

Original Prusa MINI

Original Prusa SL1

Original Prusa CW1

Otáčejte, přibližujte, skrývejte vrstvy nebo rozeberte model a proklikejte si jeho jednotlivé součástky. Uvidíte jejich názvy i ID v našem e-shopu!


Tnto nástroj pomáhá při stavbě, případně i při komunikaci s naší technickou podporou při hledání součástky pro objednávku nebo náhradní díl.

NÁVOD NA POUŽITÍ 360 PROHLÍŽEČE (POUZE V ANGLIČTINĚ)