Ovladače a manuály

Ovladače

  • Verze 1.7.9 Aktuální (16.6.2017)
  • Version 1.7.9 changelog
   • – Slic3r PE ve vezi 1.35.5 – Smart Wipe Tower pro Multi Material integrována přímo do Slic3ru PE
   • – Nové testovací gcody – 3DBenchy pro MK2/MK2S a Adalinda pro 4 materiálovou MK2
  • Version 1.7.8.2 changelog
   • – Podpora pro Multi Material s jedním extruderem přidána do Slic3ru pro MK2
  • Version 1.7.8.1 changelog
   • – Nová verze MultiMaterial PostProcessor 1.1
  • Version 1.7.8 changelog
   • – Podpora pro Original Prusa i3 MK2 Multi Material
  • Version 1.7.7 changelog
   • – Slic3r PE ve vezi 1.34.1 – až 4x rychlejší slicování
  • Starší verze

Manuály

 • Original Prusa i3 MK2 Multi Material
 • Original Prusa i3 MK2S
 • Original Prusa i3 MK2
  • Česká Příručka 3D tiskaře 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (upřesnění přípravy podložky, změny v kalibračním postupu, kdy je nutné opakovat kalibraci, změna filamentu během tisku, zubní niť na sundavání objektů, úplný tovární reset, upgrade firmware…)
  • English 3D Printing Handboook 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (PEI surface preparation changes, calibration flow tweaks, when is needed to redo the calibration, how to change filament during a print, dental floss for object removing, light and full factory reset, firmware update…)
 • Original Prusa i3 Plus 1.75mm
 • Original Prusa i3 Plus 3mm

Ostatní

Firmware

Firmware 3.0.11 (19. května 2017)

Dočasně pouze pro MK2

prusa3d_fw_3_0_11.zip
Změny v 3.0.11:

 • Zkratka pro rychlý posun osy Z
 • Vylepšená možnost přerušení tisku
 • PID kalibrace z LCD menu
 • Možnost uložit PID hodnoty pro podložku
 • Vylepšená komunikace po sériové lince
 • Kalibrace teplotní závislosti kalibrační sondy
 • Vylepšená XYZ kalibrace
 • Podpora senzoru PT100
 • Přesnější posuv v menu ovládacím tlačítkem
 • Opraven selftest
 • Oprava chyby při předehřevu podložky

Detailní seznam změn na Githubu

Firmware 3.0.12-RC1 (22. května 2017)

Dočasně pouze pro MK2 Multi Material

prusa3d_fw_3_0_12_rc1.zip
Změny v 3.0.12-RC1:

 • Přidána podpora pro Multi Material (Více info v releasu na Githubu)
  • Aktuálně používaný extruder zobrazený na LCD
  • Zavádění a vyjmutí filamentů
  • Změna extruderu
  • Zastavení tisku
  • Změna filamentu (ColorPrint)
  • Menu nastavení délky bowdenu

Detailní seznam změn na Githubu

Firmware 3.0.3 (12. června 2016)

prusa3d_fw_3_0_3.zip

Změny v 3.0.3.:

 • G28 nespustí kalibraci podložky pokud je zavolán s X neby Y parametrem
 • Reset do továrního nastavení vynuluje Doladeni osy Z (hodí se pro upgradované MK2)

Změny v 3.0.2.:

 • Vylepšené homování
 • Homování bez kalibrace
 • Opraveno menu doladění osy Z
 • Upraven proud do Z motorů