Ovladače a manuály

Ovladače

 • Verze 1.7.4 Aktuální (8.9.2016)
  • Windows verze 105MB
  • Mac OSX verze 150MB
  • – Lepší tisková nastavení flex materiálů
  • – Přidána kontrola verze posledního FW (3.0.8) do startovacího g-codu
  • – Nový testovací objekt – Mops Buddy
  • – Nový testovací objekt s podporami – lebka Triceratopse
  • – Aktualizovaný startovací g-code u starších testovacích modelů
  • – Přidání G4 příkazu před vypnutím topení trysky a podložky
  • Linux instructions
  • Slic3r instalace
  • Pronterface instalace
  • – Použijte Slic3r nastavení a vzorové objekty z balíčku pro Ma
 • Starší verze

Manuály

Ostatní

Firmware

Firmware 3.0.8 (1. září 2016)

Dočasně pouze pro MK2

prusa3d_fw_3_0_8.zip

Změny v 3.0.8:

 • Plný changelog na GitHub
 • Reset hodnoty „Dostavování Z“ po proběhlé XYZ kalibraci.
 • Menu Kalibrace XYZ/Z nezmizí po časové prodlevě
 • Otáčení ovladačem během Kalibrace XYZ/Z nezmění rychlost tisku
 • Podpora vícestránkových textů v XYZ a Z kalibraci
 • Doplnění závěrečné fáze XYZ a Z kalibrace o hlášení „Měřím referenční výšku kalibračního bodu X z 9“
 • Rozšířeno hlášení XYZ a Z kalibrace o tom, jak docílit posun Z osy k horním dorazům: otáčením tlačítka
 • Rozšířeno hlášení při startu tiskárny, kdy není platná hodnota „Dostavování Z“. Nové hlášení odkazuje na správnou kapitolu manuálu
 • Odstraněno posílání ladících informací po sériové lince při Z kalibraci
 • Zrychlení výpočtu plánování pohybů díky přepsání kritických výpočtů z plovoucí do pevné desetinné čárky. Velmi detailní modely se budou tisknout plynule i při vyšších tiskových rychlostech
 • Zlepšení plynulosti tisku diagonálních linek zmenšením velikosti interpolačních kroků společných pohybů více motorů

Změny v 3.0.7:

 • Plný changelog na GitHub
 • Opraveny překlepy
 • Reorganizace menu po prvním spuštění předsestavených tiskáren
 • Z_MIN problém opraven
 • Mesh bed levelling před návratem do výchozí pozice vyjede několik mm v Z ose
 • Opravena chyba, kdy po ukončení tisku přes LCD menu nefungovala funkce doladění osy Z

Změny v 3.0.6

Detailně jsou změny popsány na fóru (EN) nebo v článku na Prusaprinter.org (EN).

 • Kalibrace XYZ – automatická kalibrace a korekce nepravoúhlých os X/Y
 • Restrukturované menu
 • Interní vylepšení systému menu
 • Opravené stack overflow při rychlém pohybu os přes menu
 • Vylepšené funkce doladění osy Z (po updatu znovu zkalibrujte první vrtvu)
 • Vylepšená funkce zastavení tisku
 • Na nově nahraných tiskárnách se zapne automaticky výkoný mód
 • Vylepšená španějlština, italština a polština
 • Podpora Toshiba FlashAir SD jde nově vypnout
 • Během kalibrace je zobrazeno, který bod se kalibruje
 • Nová funkce Korekce podlozky
 • Vylepšená ochrana před požárem
 • Vylepšená funkce vyjmout filament
 • Z-MIN přenastaven na 0.15mm

Změny v 3.0.6-RC2:

 • Automatické hledáni kalibračních bodů
 • FW kompenzace kolmosti, pokud osy Y a X nejsou kolmé
 • Tiskárna se zastaví, pokud kalibrační proces neproběhne správně (chrání tiskovou plochu)
 • Opraven formát času ve statistikách tisku
 • Z-MIN nastaveno na 0.15mm
 • Vylepšená komunikace po sériove lince
 • Kontrola nové verze FW
 • PLA předehřev nastaven na 215/55’C
 • Tiskárna automaticky zresetuje nastavení dostavení osy Z při prvním spuštění po upgrade z MK1 na MK2
 • Vylepšená stabilita (stack overflow fix)
 • Vylepšení plánovače tras Marlin FW (mohlo dříve způsobovat posun vrstev při tisku)
 • Snížená velikost akcelerace (původní 3000mm/s2 mohla způsobit posunutí vrstev)
 • Opravena chybová hláška pokud se dvakrát po sobě spustila kalibrace
 • Podpora Toshiba FlashAir (IP adresa připojené karty je zobrazená v menu podpora)
 • Opraven bug způsobující zamrzání OctoPrintu na začátku tisku

Firmware 3.0.3 (12. června 2016)

prusa3d_fw_3_0_3.zip

Změny v 3.0.3.:

 • G28 nespustí kalibraci podložky pokud je zavolán s X neby Y parametrem
 • Reset do továrního nastavení vynuluje Doladeni osy Z (hodí se pro upgradované MK2)

Změny v 3.0.2.:

 • Vylepšené homování
 • Homování bez kalibrace
 • Opraveno menu doladění osy Z
 • Upraven proud do Z motorů