Ovladače a manuály

Ovladače

 • Verze 1.7.5 Aktuální (28.11.2016)
  • Windows verze 186MB
  • Mac OSX verze 260MB
  • – Nový Slic3r Prusa Edition 1.31.6 – VÍCE INFORMACÍ (EN)
  • – Nové 0.15 OPTIMAL tiskové nastavení
  • – Nový testovací model – 3DLabPrint Spitfire!!
  • – Lehká optimalizace veškerých tiskových nastavení
  • – Cubic výplň je výchozí pro všechna tisková nastavení
  • – Windows – Instalátor je možné spustit v tichém režimu pro automatickou insatalaci
  • – Windows – Možnost instalovat ikony na plochu
  • – Windows – Lepší systém zálohování nastavení a objektů
  • Linux instructions
  • Slic3r instalace
  • Pronterface instalace
  • – Použijte Slic3r nastavení a vzorové objekty z balíčku pro Ma
 • Starší verze

Manuály

  • Original Prusa i3 MK2
   • Česká Příručka 3D tiskaře 6 MB
   • – Verze 1.05
   • – 23.10.2016 (upřesnění přípravy podložky, změny v kalibračním postupu, kdy je nutné opakovat kalibraci, změna filamentu během tisku, zubní niť na sundavání objektů, úplný tovární reset, upgrade firmware…)
   • English 3D Printing Handboook 6 MB
   • – Verze 1.05
   • – 23.10.2016 (PEI surface preparation changes, calibration flow tweaks, when is needed to redo the calibration, how to change filament during a print, dental floss for object removing, light and full factory reset, firmware update…)
  • Original Prusa i3 Plus 1.75mm
  • Original Prusa i3 Plus 3mm

Ostatní

Firmware

Firmware 3.0.9 (4. listopadu 2016)

Dočasně pouze pro MK2

prusa3d_fw_3_0_9.zip
Změny v 3.0.9:

 • Firmware Updater V2 je součástí balíčku. RAMBo se automaticky zresetuje před a po aktualizaci FW. Aktualizace je víc spolehlivá. Updater V2 bude součásti 1.7.5 ovladačů
 • Upraveny hlášky během kalibrací
 • Self test obsahuje test obou ventilátorů
 • Teplotní ochrana je nyní aktivní i během předehřívání. Tato chyba se přenášela už z původního MarlinFW
 • Release na Githubu

Změny v 3.0.8:

 • Plný changelog na GitHub
 • Reset hodnoty „Dostavování Z“ po proběhlé XYZ kalibraci.
 • Menu Kalibrace XYZ/Z nezmizí po časové prodlevě
 • Otáčení ovladačem během Kalibrace XYZ/Z nezmění rychlost tisku
 • Podpora vícestránkových textů v XYZ a Z kalibraci
 • Doplnění závěrečné fáze XYZ a Z kalibrace o hlášení „Měřím referenční výšku kalibračního bodu X z 9“
 • Rozšířeno hlášení XYZ a Z kalibrace o tom, jak docílit posun Z osy k horním dorazům: otáčením tlačítka
 • Rozšířeno hlášení při startu tiskárny, kdy není platná hodnota „Dostavování Z“. Nové hlášení odkazuje na správnou kapitolu manuálu
 • Odstraněno posílání ladících informací po sériové lince při Z kalibraci
 • Zrychlení výpočtu plánování pohybů díky přepsání kritických výpočtů z plovoucí do pevné desetinné čárky. Velmi detailní modely se budou tisknout plynule i při vyšších tiskových rychlostech
 • Zlepšení plynulosti tisku diagonálních linek zmenšením velikosti interpolačních kroků společných pohybů více motorů

Firmware 3.0.3 (12. června 2016)

prusa3d_fw_3_0_3.zip

Změny v 3.0.3.:

 • G28 nespustí kalibraci podložky pokud je zavolán s X neby Y parametrem
 • Reset do továrního nastavení vynuluje Doladeni osy Z (hodí se pro upgradované MK2)

Změny v 3.0.2.:

 • Vylepšené homování
 • Homování bez kalibrace
 • Opraveno menu doladění osy Z
 • Upraven proud do Z motorů