Ovladače a manuály

Ovladače

  • Verze 1.7.9.1 Aktuální (8.7.2017)
  • Version 1.7.9.1 changelog
   • – Slic3r PE ve verzi to 1.35.5.16
   • – MM – Přidán BVOH rozpustný materiál a nastavení pro tisk s rozpustnými podporami (0.20mm NORMAL SOLUBLE, BVOH v extruderu č. 4)
   • – MK2/MK2S – Odebráno nastavení tiskárny pro ColorPrint, jelikož webový ColorPrint funguje i s funkcí Zhop. Zhop přípona odebrána ze jména hlavního nastavení.
  • Version 1.7.9 changelog
   • – Slic3r PE ve vezi 1.35.5 – Smart Wipe Tower pro Multi Material integrována přímo do Slic3ru PE
   • – Nové testovací gcody – 3DBenchy pro MK2/MK2S a Adalinda pro 4 materiálovou MK2
  • Version 1.7.8.2 changelog
   • – Podpora pro Multi Material s jedním extruderem přidána do Slic3ru pro MK2
  • Version 1.7.8.1 changelog
   • – Nová verze MultiMaterial PostProcessor 1.1
  • Version 1.7.8 changelog
   • – Podpora pro Original Prusa i3 MK2 Multi Material
  • Version 1.7.7 changelog
   • – Slic3r PE ve vezi 1.34.1 – až 4x rychlejší slicování
  • Starší verze

Manuály

 • Original Prusa i3 MK2 Multi Material
 • Original Prusa i3 MK2S
 • Original Prusa i3 MK2
  • Česká Příručka 3D tiskaře 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (upřesnění přípravy podložky, změny v kalibračním postupu, kdy je nutné opakovat kalibraci, změna filamentu během tisku, zubní niť na sundavání objektů, úplný tovární reset, upgrade firmware…)
  • English 3D Printing Handboook 6 MB
  • – Verze 1.05
  • – 23.10.2016 (PEI surface preparation changes, calibration flow tweaks, when is needed to redo the calibration, how to change filament during a print, dental floss for object removing, light and full factory reset, firmware update…)
 • Original Prusa i3 Plus 1.75mm
 • Original Prusa i3 Plus 3mm

Ostatní

Firmware

Firmware 3.0.12 (12. července, 2017)

MK1, MK2 a MK2 Multi Material jsou nyní podporovány.

prusa3d_fw_3_0_12.zip
Změny v 3.0.12 final:

 • MM: opravena chyba zvukové signalizace při zavádění filamentu
 • M500 g-code uz neuklada Esteps hodnotu, což mohlo způsobit chybu podávání extruderu při upgrade z MK2 na MK2 MM

Změny v 3.0.12-RC2:

 • Vylepšená XYZ kalibrace
 • Výsledky XYZ kalibrace jsou nyní dostupne v menu Podpory
 • Opraven selftest
 • Vylepšené vysunutí struny
 • Multi Material
  • Při přerušení tisku se tiskárny zeptá, které struny vysunout
  • Přidán „T?“ gcode, při kterém se tiskárna zeptá, který extruder použít pro jednomateriálový tisk
 • Přidána podpora MK1

Detailní seznam změn na Githubu